Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer C/00012/2011
Data sporządzenia 2011-06-29
Znak sprawy PP-7322/7/11
Zakres przedmiotowy przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała RM nr V/66/2011)
Lokalizacja m.p.z.p. miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część „osiedla Żerniki” położoną po zachodniej stronie ul. Tarnogórskiej
Organ przedkładający Prezydent Miasta Gliwice
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz PP, pok. 510
Organ zatwierdzający Prezydent Miasta Gliwice
Rodzaj -
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania zgodnie z ogłoszeniem - wnioski od 30.06.20011r. do 21.07.2011r.
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji