Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer C/00009/2009
Data sporządzenia 2009-09-11
Znak sprawy AU-7320/108/05/PP
Zakres przedmiotowy opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach
Lokalizacja projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Organ przedkładający Prezydent Miasta Gliwice
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz PP, pok. 506
Organ zatwierdzający Prezydent Miasta Gliwice
Rodzaj -
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania w godzinach pracy UM
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji