Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer C/00002/2007
Data sporządzenia 2007-05-28
Znak sprawy AU/00035/04
Zakres przedmiotowy wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu dla Portu Gliwice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Lokalizacja obszar Portu Gliwice
Organ przedkładający Prezydent Miasta Gliwice
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz PP, pok. 506
Organ zatwierdzający Prezydent Miasta Gliwice
Rodzaj Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania zgodnie z ogłoszeniem o wyłożeniu od 11.06 do 09.07.2007r.
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji