Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer C/00010/2009
Data sporządzenia 2009-09-16
Znak sprawy AU-7320/108/05/PP
Zakres przedmiotowy opinia Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Lokalizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Organ przedkładający Prezydent Miasta Gliwice
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz PP, pok. 506
Organ zatwierdzający Prezydent Miasta Gliwice
Rodzaj -
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania w godzinach pracy urzedu
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji