Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer C/00011/2009
Data sporządzenia 2009-09-17
Znak sprawy Au-7322/108/05/PP
Zakres przedmiotowy wyłożenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice wraz z prognozą oddziaływania studium na środowisko do publicznego wglądu termin wyłożenia od 01.10.2009r. do 30.10.2009r.
Lokalizacja miasto Gliwice
Organ przedkładający Prezydent Miasta Gliwice
Miejsce przechowywania -
Organ zatwierdzający Prezydent Miasta Gliwice
Rodzaj -
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania Ratusz Miejski w Gliwicach (Rynek) wg. harmonogramu podanego w ogłoszeniu (MSI; internet, tablica ogłoszeń)
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji