Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer C/00014/2010
Data sporządzenia 2010-03-19
Znak sprawy PP-7322/3/07
Zakres przedmiotowy Informacja o udostępnieniu protokołu z dyskusji publicznej
Lokalizacja projekt m.p.z.p. miasat Gliwice dla terenu obejmującego dzielnice Sikornik i Trynek
Organ przedkładający Prezydent Miasta Gliwice
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz PP, pok. 550
Organ zatwierdzający Prezydent Miasta Gliwice
Rodzaj -
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania zgodnie z informacją zamieszczoną w internecie
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji