Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer C/00017/2010
Data sporządzenia 2010-04-09
Znak sprawy PP-7322/7/07
Zakres przedmiotowy opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach (w trybie art. 54)
Lokalizacja projekt m.p.z.p. miasta Gliwice dla terenu położonego po zachodniej stronie ul. Tarnogórskiej, obejmującego część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze
Organ przedkładający Prezydent Miasta Gliwice
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz PP, pok. 510
Organ zatwierdzający Prezydent Miasta Gliwice
Rodzaj Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania pismo nr NS/ZNS-G-522-10(2)/10
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji