Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer D/00002/2008
Data sporządzenia 2007-10-11
Znak sprawy AU-7322/35/04
Zakres przedmiotowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego Port Gliwice
Nazwa projektu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwała nr XI/326/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 11 października 2007r.
Organ przedkładajacy Prezydent Miasta Gliwice
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz PP, pok. 506
Organ zatwierdzajacy Prezydent Miasta Gliwice
Rodzaj Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania bezpłatnie do wglądu, opłata skarbowa za wypis i wyrys
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji