Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rejestry / Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie do roku 2011 - Polityka, strategia, plan lub program

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie do roku 2011 - Polityka, strategia, plan lub program


Numer Data sporządzenia Zakres przedmiotowy Nazwa projektu Organ zatwierdzajacy
D/00003/2011 2011-06-14 prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanego i Zrownoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022 prognoza oddziaływania na środowisko Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
D/00002/2011 2011-06-15 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wraz z podsumowaniem uchwała Nr IX/113/2010 Rady Miejskiej w G-ach z dnia 2 czerwca 2011r. w/s uchwalenia m.p.z.p. dla terenów związanych bezpośrednio z rozwojem układu komunikacyjnego w Gliwicach, położonych wzdłuż południowo-zachodniej obwodnicy miasta oraz autostrady A-4 Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
D/00001/2011 2011-06-15 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wraz z podsumowaniem uchwała Nr IX/114/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 2 czerwca 2011r. w/s uchwalenia m.p.z.p. miasta Gliwice dla terenu położonego po północno-wschodniej stronie ul. Pszczyńskiej w rejonie węzła ”Gliwice-Sośnica” Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
D/00010/2010 2010-12-16 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice wraz z podsumowaniem Uchwała nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 16 grudnia 2010r. w/s uchwalenia m.p.z.p. miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnicę Ostropa Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
D/00009/2010 2010-07-15 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice wraz z podsumowaniem Uchwała nr XXXVII/1091/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 15 lipca 2010r. w/s uchwalenia m. p. z. p. miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Żerniki Zachód II Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
D/00008/2010 2010-07-15 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice wraz z podsumowaniem Uchwała nr XXXVII/1090/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 15 lipca 2010r. w/s uchwalenia m. p. z. p. miasta Gliwice dla terenu położonego po zachodniej stronie ul. Tarnogórskiej, obejmującego część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
D/00007/2010 2010-07-15 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice wraz z podsumowaniem Uchwała nr XXXVII/1089/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 15 lipca 2010r. w/s uchwalenia m. p. z. p. miasta Gliwice dla terenu położonego po wschodniej stronie ul. Tarnogórskiej, obejmującego część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
D/00006/2010 2010-03-08 prognoza oddziaływania na środowisko projektu mpzp miasta Gliwice dla terenu położonego po zachodniej stronie ul. Tarnogórskiej, obejmującego część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze prognoza oddziaływania na środowisko Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
D/00005/2010 2010-03-08 prognoza oddziaływania na środowisko projektu mpzp miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Żerniki Zachód II prognoza oddziaływania na środowisko Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru
D/00004/2010 2010-06-10 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wraz z podsumowaniem Uchwała nr XXXV/1063/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 czerwca 2010r. w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnice Sikornik i Trynek Prezydent Miasta Gliwice Przejdź do karty pozycji rejestru