Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer D/00002/2009
Data sporządzenia 2009-05-29
Znak sprawy AU-7320/108/05/PP
Zakres przedmiotowy Prognoza dla projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Nazwa projektu Prognoza oddziaływania na środowisko
Organ przedkładajacy Prezydent Miasta Gliwice
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz PP, pok. 506
Organ zatwierdzajacy Prezydent Miasta Gliwice
Rodzaj -
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania Prognowza dostępna w Wydziale Planowania Przestrzennego pok. 506
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji