Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer D/00008/2009
Data sporządzenia 2009-12-17
Znak sprawy AU-7320/108/05/PP
Zakres przedmiotowy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem
Nazwa projektu Uchwała Nr XXXI/956/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 grudnia 2009r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
Organ przedkładajacy Prezydent Miasta Gliwice
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz PP, pok. 506
Organ zatwierdzajacy Prezydent Miasta Gliwice
Rodzaj -
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania do wglądu bez ograniczeń pok. 511, za wydane wypisy i wyrysy pobiera się opłatę zgodnie z ustawa i opłacie skarbowej
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji