Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer D/00003/2010
Data sporządzenia 2010-06-10
Znak sprawy PP-7322/1/07
Zakres przedmiotowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wraz z podsumowaniem
Nazwa projektu Uchwała nr XXXV/1062/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 czerwca 2010r. w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnicę Sośnica - północ
Organ przedkładajacy Prezydent Miasta Gliwice
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz PP, pok. 510
Organ zatwierdzajacy Prezydent Miasta Gliwice
Rodzaj -
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania bezpłatnie do wglądu, za wydane wypisy i wyrysy pobiera się opłatę zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji