Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer D/00001/2011
Data sporządzenia 2011-06-15
Znak sprawy pp-7322/1/10
Zakres przedmiotowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wraz z podsumowaniem
Nazwa projektu uchwała Nr IX/114/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 2 czerwca 2011r. w/s uchwalenia m.p.z.p. miasta Gliwice dla terenu położonego po północno-wschodniej stronie ul. Pszczyńskiej w rejonie węzła ”Gliwice-Sośnica”
Organ przedkładajacy Prezydent Miasta Gliwice
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz PP, pok. 511
Organ zatwierdzajacy Prezydent Miasta Gliwice
Rodzaj -
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania bezpłatnie do wglądu, za wydane wypisy i wyrysy pobiera się opłatę zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji