Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer E/00038/2007
Data sporządzenia 2007-06-28
Znak sprawy ŚR-76271/24/2007/AS
Zakres przedmiotowy Uruchomienie linii technologicznej przeznaczonej do gięcia i regeneracji kształtowników dla górnictwa i budownictwa na terenie firmy KALMET Sp. z o.o. ul.Gaudiego 3 w Gliwicach
Nazwa dokumentu Raport oddziaływania na środowisko
Zamawiający wykonanie Kalmet Sp. z o.o. ul. GAUDIEGO 3 , GLIWICE
Wykonawca Główny Instytut Górnictwa ul. PLAC GWARKÓW 1 , KATOWICE
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz ŚR, pok. 324
Rodzaj -
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji