Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rejestry / Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie do roku 2011 - Raporty, analizy, dokumentacja

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie do roku 2011 - Raporty, analizy, dokumentacja


Lp. Numer Data sporządzenia Zakres przedmiotowy Nazwa dokumentu Wykonawca R
1. E/00005/2010 2010-09-29 wdrozenie nowej tecnologii cięcia blach na terenie Huty Łabędy S.A. raport z oceny oddziaływania na środowisko Profesjonalne Usługi Ekologiczne EKO-COMPLEKS ul. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 3 4, GLIWICE Przejdź do karty pozycji rejestru
2. E/00004/2010 2010-09-10 uruchomienie produkcji samochodów Astra IV generacji raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko P.I.W.O.Ś. ul. KONSTYTUCJI 3 MAJA 59 , ANDRYCHóW Przejdź do karty pozycji rejestru
3. E/00003/2010 2010-07-09 adaptacja pomieszczenia magazynow.odpadów w postaci zuzytego sprzetu elektrycznego i elektroniczn. uruchomienie stacji przetwarzania (odzysku) rtego sprzetu raport EKOMAX Sp. z o.o. ul. PSZCZYŃSKA 206 , GLIWICE Przejdź do karty pozycji rejestru
4. E/00002/2010 2010-06-08 Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach – zachodnia część obwodnicy miasta G2/2 Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko EkoNorm Sp. z o.o. ul. REYMONTA 24 , KATOWICE Przejdź do karty pozycji rejestru
5. E/00001/2010 2010-01-15 Budowa drogi od ul. Sowińskiego do ul. Daszyńskiego - zachodnia część obwodnicy miasta klasy G2/2 Raport oddziaływania na środowisko EUROMOSTY ul. SPółDZIELCZA 44/7 , KłODZKO Przejdź do karty pozycji rejestru
6. E/00020/2009 2009-12-23 wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji mieszanek rozpuszczalników raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko Invest-Eko ul. SOKOLSKA 63a , KATOWICE Przejdź do karty pozycji rejestru
7. E/00019/2009 2009-12-18 zmiana sposobu użytkowania magazynu na halę produkcyjną materiałów dla metalurgii i energetyki ul. Okrężna 24 raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska EKOPOMIAR ul. KARPACKA 12 , GLIWCE Przejdź do karty pozycji rejestru
8. E/00018/2009 2009-11-06 Rozbudowa pola zbiorników technologicznych na oleje bazowe, na terenie nieruchomości przy ul. Kujawskiej 102 w Gliwicach raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko Instytut Gospodarowania Odpadami Sp.z o.o. ul. BARBARY 21a , KATOWICE Przejdź do karty pozycji rejestru
9. E/00017/2009 2009-11-02 zmiana sposobu użytkowania obiektu na cele produkcji wyrobów gumowych raport o oddziaływaniu na środowisko EKO-PROJEKT ul. OLCHOWA 39 , GLIWICE Przejdź do karty pozycji rejestru
10. E/00016/2009 2009-10-09 raport-instalacja odsiarczania spalin PEC Gliwice raport WASKO S.A. ul. GENERAŁA BERBECKIEGO 6 , GLIWICE Przejdź do karty pozycji rejestru
11. E/00015/2009 2009-09-11 przebudowa węzła zagospodarowania sortymentów grubych w ZPM Ruch Sośnica raport o oddziaływaniu na środowisko Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK :Sosnica-Makoszowy ul. MAKOSZOWSKA 24 , ZABRZE Przejdź do karty pozycji rejestru
12. E/00014/2009 2009-06-04 budowa salonu samochodowego ul. Sikorskiego raport o oddziaływaniu na środowisko Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska EKOPOMIAR ul. KARPACKA 12 , GLIWCE Przejdź do karty pozycji rejestru
13. E/00013/2009 2009-07-22 raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko __CU__Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części budynku magazynu na budynek rozlewania oleju do małych pojemników wraz z budową estakady pod rurociąg dostawy oleju__CU_ Instytut Gospodarowania Odpadami Sp.z o.o. ul. BARBARY 21a , KATOWICE Przejdź do karty pozycji rejestru
14. E/00012/2009 2009-07-02 przebudowa hali garazowej na potrzeby pomieszczenia lakierniiprzy ul.Pionoerów w gliwicach raport EKOMAX Sp. z o.o. ul. PSZCZYŃSKA 206 , GLIWICE Przejdź do karty pozycji rejestru
15. E/00011/2009 2009-07-01 budowa zbiorników magazynujacych gazy techniczne -Kirchhoff Assembly raporto oddziaływaniu na srodowisko WASKO S.A. ul. GENERAŁA BERBECKIEGO 6 , GLIWICE Przejdź do karty pozycji rejestru
16. E/00010/2009 2009-06-25 Przebudowa ulicy Sowińskiego na odcinku od zaprojektowanej zachodniej obwodnicy miasta do skrzyżowania z ul. Daszyńskiego w Gliwicach Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko EKOM Biuro Inżynieryjno - Doradcze ul. KRZYWA 35 12, CHORZÓW Przejdź do karty pozycji rejestru
17. E/00009/2009 2009-06-18 Modernizacja składowiska odpadów komunalnych w Gliwicach raport ooś BMT Polska Sp. z o.o. ul. SOCHACZEWSKA 8 , WROCŁAW Przejdź do karty pozycji rejestru
18. E/00008/2009 2009-04-30 budowa hali warsztatowej (warsztat elektroniki i elektromechaniki samochodowej) oraz domu jednorodzinnego na działce 581 przy ul. Daszyńskiego w Gliwicach. raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko WASKO S.A. ul. GENERAŁA BERBECKIEGO 6 , GLIWICE Przejdź do karty pozycji rejestru
19. E/00007/2009 2009-04-29 Budowa połączenia drogowego Huty Łabędy (ul. Główna) z ul. Portową w Gliwicach Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Zarząd Dróg Miejskich ul. BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 2B , GLIWICE Przejdź do karty pozycji rejestru
20. E/00006/2009 2009-03-31 budowa magazynu wraz z infrastrukturą raport o oddziaływaniu na srodowisko WASKO S.A. ul. GENERAŁA BERBECKIEGO 6 , GLIWICE Przejdź do karty pozycji rejestru
21. E/00005/2009 2009-03-20 eksploatacja złoża piasku Pilchowice 2 raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko Dan Eko Danuta Pieczka ul. DWORCOWA 17a , OLZA Przejdź do karty pozycji rejestru
22. E/00004/2009 2009-03-16 budowa stacji obsługi pojazdów i stacji kontroli pojazdów w Gliwicach przy ul.Kozielskiej dz.nr 335 raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsiewzięcia Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska EKOPOMIAR ul. KARPACKA 12 , GLIWCE Przejdź do karty pozycji rejestru
23. E/00003/2009 2009-03-02 posadowwienie zbiorników magazynowych na terenie bazy magazynowo - składowej przy ul. Pszczyńskiej 206 w Gliwicach raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko EKOMAX Sp. z o.o. ul. PSZCZYŃSKA 206 , GLIWICE Przejdź do karty pozycji rejestru
24. E/00002/2009 2009-02-23 Połączenie autostrady A-4 z Zachodnią obwodnicą miasta Gliwic (obwodnica Ostropy) w Gliwicach Raport o oddziaływaniu na środowisko Invest-Eko ul. SOKOLSKA 63a , KATOWICE Przejdź do karty pozycji rejestru
25. E/00001/2009 2009-01-14 rozbudowa warsztatu samochodowego o budynek diagnostyki raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Galeja Technika i Technologia Biuro techniczne ul. POGÓRZE 58 , SKOCZóW Przejdź do karty pozycji rejestru
26. E/00025/2008 2008-08-29 budowa stacji paliw Al. J. Nowaka - Jeziorańskiego raport o oddziaływaniu na środowisko dla stacji paliw płynnych i LPG __CU__LOTOS__CU__ EKOSOIL TECHNOLOGY Sp. z o.o. ul. GLIWICKA 17b , KATOWICE Przejdź do karty pozycji rejestru
27. E/00024/2008 2008-09-22 zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na produkcyjną raport o oddziaływaniu na środowisko SEPO ul. DWORCOWA 47 , KNURóW Przejdź do karty pozycji rejestru
28. E/00023/2008 2008-07-28 Przebudowa skrzyżowania ul. Rybnickiej i Knurowskiej w Gliwicach wraz z budową obiektu mostowego nad ul. Rybnicką – relacji Knurów – Gmina Pilchowice. Budowa dojazdów do obiektu mostowego wraz z rondem Raport o oddziaływaniu na środowiskoplanowanego przedsięwizięcia Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Badawcze INTEREKO Sp. z o.o. ul. JESIONOWA 9A , KATOWICE Przejdź do karty pozycji rejestru
29. E/00022/2008 2008-09-01 Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach. II etap – Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Gliwicach Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko BIOTOP Pracownia Ochrony Środowiska ul. GRUNWALDZKA 2 , PIłA Przejdź do karty pozycji rejestru
30. E/00021/2008 2008-08-05 prowadzenie warsztatu elektromechaniki raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko Centrum Badań Środowiska SORBCHEM S.C. ul. DASZYŃSKIEGO 154 , GLIWICE Przejdź do karty pozycji rejestru
31. E/00020/2008 2008-07-25 Budowa Naukowo-Dydaktycznego Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. __CU__Budowa Naukowo-Dydaktycznego Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach__CU__ Invest-Eko ul. SOKOLSKA 63a , KATOWICE Przejdź do karty pozycji rejestru
32. E/00019/2008 2008-07-23 raport-rozbudowa zakladu IZO-ERG z wykorzystaniem BAT w zakresie unieszkodliwiania LZO raport Brak Danych ul. - , - Przejdź do karty pozycji rejestru
33. E/00018/2008 2008-07-17 budowa hali magazynowej IRESTAL Gliwice, ul. Gaudiego, dz. nr 71/7 WASKO S.A. ul. GENERAŁA BERBECKIEGO 6 , GLIWICE Przejdź do karty pozycji rejestru
34. E/00017/2008 2008-07-10 Odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego Operat wodnoprawny Zakład Produkcji Specjalnej BUMAR Łabędy Sp. z o.o. ul. MECHANIKÓW 9 , GLIWCE Przejdź do karty pozycji rejestru
35. E/00016/2008 2008-07-01 raport rozbudowa i modernizacja zakladu Mecalux Sp.z o.o. w Gliwicach SEPO ul. DWORCOWA 47 , KNURóW Przejdź do karty pozycji rejestru
36. E/00015/2008 2008-06-19 budowa centrum logistycznego w rejonie ul. Okrężnej, Pszczyńskiej i A4 raport o oddziaływaniu na środowisko EKOWIZJER ul. ŁUKOWA 2, TARNOWSKIE GóRY Przejdź do karty pozycji rejestru
37. E/00014/2008 2008-06-11 Budowa fundamentu pod dopalacz w zwiazku z planowanym zwiekszeniem wydajnosci lakierni zakładu Plastal raport o oddzziaływaniu na srodowisko EkoNorm Sp. z o.o. ul. REYMONTA 24 , KATOWICE Przejdź do karty pozycji rejestru
38. E/00013/2008 2008-05-28 budowa hali PODIUM wraz z infrastrukturą towarzyszacą raport o oddziaływaniu na środowisko WASKO S.A. ul. GENERAŁA BERBECKIEGO 6 , GLIWICE Przejdź do karty pozycji rejestru
39. E/00012/2008 2008-02-20 miana sposobu użytkowania istniejących obiektów Walcowni Metali Łabędy raport o odziaływaniu inwestycji na środowisko EkoNorm Sp. z o.o. ul. REYMONTA 24 , KATOWICE Przejdź do karty pozycji rejestru
40. E/00011/2008 2008-04-10 budynek produkcyjny przzzzy ul. Wyczółkowskiego 21 raport WASKO S.A. ul. GENERAŁA BERBECKIEGO 6 , GLIWICE Przejdź do karty pozycji rejestru
41. E/00010/2008 2008-04-11 budowa stacji obsługi samochodów przy ul. Rybnickiej w Gliwicach, dz. nr 62 raport EcoProjekt ul. CHEŁMSKA 10 6, WłODAWA Przejdź do karty pozycji rejestru
42. E/00009/2008 2008-04-11 budowa stacji obsługi samochodów w Gliwicach, przy ul. Rybnickiej, dz. nr 62 postanowienie o zakresie raportu EcoProjekt ul. CHEŁMSKA 10 6, WłODAWA Przejdź do karty pozycji rejestru
43. E/00008/2008 2008-03-28 Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko Raport oddziaływania na srodowisko zakladu demontazu oraz zbierania zuzytego sprzetu elektrycznego i elektroniczego Osoba prywatna Przejdź do karty pozycji rejestru
44. E/00007/2008 2008-04-07 nadbudowa kondygnacji biurowej wraz z modernizacja instalacji rozładowczp-załadowczej przy ul. Chorzowskiej 50b raport o oddziaływaniu na środowisko WASKO S.A. ul. GENERAŁA BERBECKIEGO 6 , GLIWICE Przejdź do karty pozycji rejestru
45. E/00006/2008 2008-03-17 Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej ERA BTS nr 50893 zlokalizowanej przy ul. Sowińskiego 7 w Gliwicach Raport oddziaływania na środowisko Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. ul. AL. JEROZOLIMSKIE 181, WARSZAWA Przejdź do karty pozycji rejestru
46. E/00005/2008 2008-03-03 Budowa instalacji do produkcji mas bitumicznych MAGNUM Ermont -PRUiM raport o oddziaływaniu na środowisko SEPO ul. DWORCOWA 47 , KNURóW Przejdź do karty pozycji rejestru
47. E/00004/2008 2008-02-08 budowa stacji paliw płynnych przy ul. Daszyńskiego 15 raport o oddziaływaniu na środowisko JT-PROJEKT Jolanta Cień ul. K.K. WIELKIEGO 29 29 , OLKUSZ Przejdź do karty pozycji rejestru
48. E/00003/2008 2008-02-07 raport dla budowy węzła betoniarskiego w Gliwicach, przy ul. Kujawskiej 11 raport o oddziaływaniu na środowisko SEPO ul. DWORCOWA 47 , KNURóW Przejdź do karty pozycji rejestru
49. E/00002/2008 2008-01-25 budowa zakładu CEISA Packaging raport o oddziaływaniu nasrodowisko Tebodin ul. MURMAŃSKA 25 , WARSZAWA Przejdź do karty pozycji rejestru
50. E/00001/2008 2008-01-03 Raport o odziaływaniu na środowisko Raport o odziaływaniu na środowisko zakładu General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o. w Gliwicach, po wprowadzeniu procesu produkcyjnego w realizowanej części magazynowej obiektu G10 (hala pras - tłocznia) WASKO S.A. ul. GENERAŁA BERBECKIEGO 6 , GLIWICE Przejdź do karty pozycji rejestru
51. E/00055/2007 2007-10-25 Budowa autosalonu wraz z warsztatem ul. Kujawska/Panewnicka w Gliwicach Raport oddziaływania na środowisko EKOWIZJER ul. ŁUKOWA 2, TARNOWSKIE GóRY Przejdź do karty pozycji rejestru
52. E/00054/2007 2007-09-14 Modernizacja stacji paliw na terenie Huty Łabędy S.A. w Gliwicach na działce nr 14, obręb Kuźnica Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: Modernizacja stacji paliw na terenie Huty Łabędy S.A. 44-109 Gliwice, ul. Zawadzkiego 45 Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska EKOPOMIAR ul. KARPACKA 12 , GLIWCE Przejdź do karty pozycji rejestru
53. E/00053/2007 2007-08-23 budowa silosu na pył węgla brunatnego oraz zmiana sposobu zasilania palnika otaczarki AmmanUniwersal Quik 320 raport o oddziaływaniu na środowisko SEPO ul. DWORCOWA 47 , KNURóW Przejdź do karty pozycji rejestru
54. E/00052/2007 2007-08-22 Zmiana sposobu użytkowania obiektu magazynowego nr 1.06 wraz z infrastrukturą, magazynu „G” wraz z infrastrukturą, rozbudowa obiektu o rampę kolejową, zbiornik na zanieczyszczoną wodę lub substancje chemiczne, bocznicę kole ul. Portowa 28 w Gliwicach WASKO S.A. ul. GENERAŁA BERBECKIEGO 6 , GLIWICE Przejdź do karty pozycji rejestru
55. E/00051/2007 2007-08-21 Budowa stacji paliw z infrastruktura technicznaą i LPG ul.Toszecka raport o oddziaływaniu na środoowisko przedsięwziecia EKOID ul. ROŻDZIEŃSKIEGO , KATOWICE Przejdź do karty pozycji rejestru
56. E/00050/2007 2007-08-07 budowa centrum handlowo-usługowego FOCUS PARK raport o  oddziaływaniu na środowisko EKOWIZJER ul. ŁUKOWA 2, TARNOWSKIE GóRY Przejdź do karty pozycji rejestru
57. E/00049/2007 2007-08-07 budowa hali handlowo-usługowo-magazynowej wraz z infrastrukturą, parkingiem i placem manewrowym raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Brak Danych ul. - , - Przejdź do karty pozycji rejestru
58. E/00048/2007 2007-07-31 Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel „Zabrska II 2190” Raport o oddziaływaniu stacji bazowej nr 2190 na środowisko PTK Centertel ul. SKIERNIEWICKA 10A , WARSZAWA Przejdź do karty pozycji rejestru
59. E/00047/2007 2007-07-25 Montaż anten na 2 szt. masztach rurowych zamocowanych do istniejącego komina budynku zlokalizowanego przy ul. Chorzowskiej 17-21w Gliwicach na działce nr 195 obręb Żorek Raport o środowiskowyym oddziaływaniu NETIA S.A. ul. POLECZKI 13 , WARSZAWA Przejdź do karty pozycji rejestru
60. E/00046/2007 2007-07-23 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr GZB 0045-E na nowoprojektowanej wieży kratowej przy ul. Chorzowskiej 113 w Gliwicach, Raport P4 Sp. z o.o. ul. PILECKIEGO 63 , WARSZAWA Przejdź do karty pozycji rejestru
61. E/00045/2007 2007-07-23 decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy stacji bazowej telefonii komórkowej POLKOMTEL S.A. nr BT-22331 Gliwice Izo - Erg raport oddziaływania na środowisko stacji bazowej telefonii komórkowej POLKOMTEL nr BT-22331 Gliwice Izo - Erg POLKOMTEL S.A. ul. POSTĘPU 3 -, WARSZAWA Przejdź do karty pozycji rejestru
62. E/00044/2007 2007-07-24 raport dla budowy hali produkcyjno-magazynowej PREGIS raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko WASKO S.A. ul. GENERAŁA BERBECKIEGO 6 , GLIWICE Przejdź do karty pozycji rejestru
63. E/00043/2007 2007-07-13 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla: Instalacja linii radiowych sieci WAN na IV Szybie KWK „Sośnica – Makoszowy” Ruch Sośnica w Gliwicach, przy ul. Błonie 6 w Gliwicach, Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK :Sosnica-Makoszowy ul. MAKOSZOWSKA 24 , ZABRZE Przejdź do karty pozycji rejestru
64. E/00042/2007 2007-07-09 Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel BT-20014 ul. Wolności 1a Gliwice Raport o środowiskowym oddziaływaniu CH2MHILL Sp. z o.o. ul. ARMII KRAJOWEJ 19 , KRAKÓW Przejdź do karty pozycji rejestru
65. E/00041/2007 2007-07-10 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla montażu 1 anteny radiolinii przy ul. Zwycięstwa 63 w Gliwicach w ramach realizacji realizacji linii radiowej relacji ul. Bernardyńska 14-ul. Zwycięstwa 63 raport o oddziaływaniu 1 anteny radiolinii przy ul. Zwycięstwa 63 w Gliwicach na środowisko TP Emitel Sp. z o.o. Kraków ul. PILOTÓW 4C , KRAKÓW Przejdź do karty pozycji rejestru
66. E/00040/2007 2007-07-10 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie montażu 1 anteny radiolinii przy ul. Bernardyńskiej 14 w ramach realizacji linii radiowej relacji ul. Bernardyńska 14-ul. Zwycięstwa 63 Raport oddziaływania 1 anteny radiolinii przy ul. Bernardyńskiej 14 w Gliwicach na środowisko TP Emitel Sp. z o.o. Kraków ul. PILOTÓW 4C , KRAKÓW Przejdź do karty pozycji rejestru
67. E/00039/2007 2007-07-05 Stacja linii radiowej NETIA S.A. Raport oddziaływania na środowisko Osoba prywatna Przejdź do karty pozycji rejestru
68. E/00038/2007 2007-06-28 Uruchomienie linii technologicznej przeznaczonej do gięcia i regeneracji kształtowników dla górnictwa i budownictwa na terenie firmy KALMET Sp. z o.o. ul.Gaudiego 3 w Gliwicach Raport oddziaływania na środowisko Główny Instytut Górnictwa ul. PLAC GWARKÓW 1 , KATOWICE Przejdź do karty pozycji rejestru
69. E/00037/2007 2007-06-22 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowe PTC Era 50850.01 Gliwice Kilińskiego Raport oddziaływania na środowisko Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. ul. AL. JEROZOLIMSKIE 181, WARSZAWA Przejdź do karty pozycji rejestru
70. E/00036/2007 2007-06-14 decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach w prawie instalacji anten sektorowych dostępu do internetu WiMAX i radiolinii Raport oddziaływnia na środowisko stacji bazowej Netia S.A. nr GLIWW001 NETIA S.A. ul. POLECZKI 13 , WARSZAWA Przejdź do karty pozycji rejestru
71. E/00035/2007 2007-06-25 Modernizacja stacji bazowej nr BT-22650 __CU__Gliwice-Łabędy__CU__ raport oddziaływania na środowisko Osoba prywatna Przejdź do karty pozycji rejestru
72. E/00034/2007 2007-05-08 Brak Danych ul. - , - Przejdź do karty pozycji rejestru
73. E/00033/2007 2007-06-20 Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel Sp. z o.o. nr „2219 GARDŁO” zlokalizowanej przy ul. Frezji 40 w Gliwicach Raport oddziaływania na środowisko WASKO S.A. ul. GENERAŁA BERBECKIEGO 6 , GLIWICE Przejdź do karty pozycji rejestru
74. E/00032/2007 2007-06-18 Instalacja sieci WAN Raport Standard - Usługi Projektowe i Techniczno - Burowe Lidia Okólska, ul. ZAOLZIAńSKA 9/5 , WARSZAWA Lidia Okólska ul. ZAOLZIAŃSKA 9/5 , WARSZAWA Przejdź do karty pozycji rejestru
75. E/00031/2007 2007-06-04 raport o odziaływaniu inwestycji na środowisko raport o odziaływaniu na srodowsiko przedsięwziecia nr 1836/1813 - rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej EDIM ul. JARACZA 63b 6, WROCłAW Przejdź do karty pozycji rejestru
76. E/00030/2007 2007-06-12 Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTC Era nr Gliwice 50405 Rynek, ul. Świętokrszyska 2 w Gliwiacach Raport o środowiskowych uwarunkowaniach Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. ul. AL. JEROZOLIMSKIE 181, WARSZAWA Przejdź do karty pozycji rejestru
77. E/00029/2007 2007-06-08 raport o oddziaływaniu na środowisko - modernizacja dworca PKS raport o oddziaływaniu na środowisko budowy zespołu obiektów stacji paliw, międzynarodowego dworca PKS z budynkiem biurowym i stanowiskami odjazdowymi, hali z budynkiem biurowo-socjalnym do obsługi samochodów ciężarowych i autobusów oraz zaplecza par WASKO S.A. ul. GENERAŁA BERBECKIEGO 6 , GLIWICE Przejdź do karty pozycji rejestru
78. E/00028/2007 2007-06-04 budowa zakładu produkującego rury i złącza polietylenowe raport EkoNorm Sp. z o.o. ul. REYMONTA 24 , KATOWICE Przejdź do karty pozycji rejestru
79. E/00027/2007 2007-06-04 raport- budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjalno biurowym oraz infrastrukturą techniczna towarzyszacą przy ul.Gaudiego w Gliwicach na działkach nr 48/1 i 60/1 raport ASP Kwadrat ul. KOŚCIUSZKI 1c 505, GLIWICE Przejdź do karty pozycji rejestru
80. E/00026/2007 2007-03-15 oddziaływanie na środowisko raport o oddziaływaniu na środowiskaodla rozbudowy fabryki SEST LUVE POLSKA SP. z o.o. w Gliwicach Główny Instytut Górnictwa ul. PLAC GWARKÓW 1 , KATOWICE Przejdź do karty pozycji rejestru
81. E/00024/2007 2007-05-11 Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej Przyszówka 2212 Gliwice ul. Narutowicz 23 w Gliwicach Raport o oddziaływaniu na środowisko WASKO S.A. ul. GENERAŁA BERBECKIEGO 6 , GLIWICE Przejdź do karty pozycji rejestru
82. E/00023/2007 2007-04-02 PTC Gliwice 50644 Zwycięstwa Raport o oddziaływaniu na środowisko MSB-Projekt, Stanisław Borowczyk ul. POWSTAŃCÓW 25 , KATOWICE Przejdź do karty pozycji rejestru
83. E/00022/2007 2007-04-27 budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTC nr 50844 Gliwice Chorzowska przy ul Chorzowskiej 50A w Gliwicach raport oddziaływania na środowisko PPUH eRBa Ryszard Barwa ul. ZWIĄZKU ORŁA BIAŁEGO 27 , DĄBROWA GÓRNICZA Przejdź do karty pozycji rejestru
84. E/00021/2007 2007-04-26 budowa instalacji odsiarczania spalin dla Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej raport PEC Gliwice Sp. z o.o. ul. KRÓLEWSKIEJ TAMY 135 , GLIWICE Przejdź do karty pozycji rejestru
85. E/00020/2007 2007-03-30 Budowa studni głębinowej przy ul. Borówkowej raport oddziaływania na środowisko WASKO S.A. ul. GENERAŁA BERBECKIEGO 6 , GLIWICE Przejdź do karty pozycji rejestru
86. E/00019/2007 2007-03-30 Budowa studni głębinowej przy ul. Jagodowej raport oddziływania na środowisko WASKO S.A. ul. GENERAŁA BERBECKIEGO 6 , GLIWICE Przejdź do karty pozycji rejestru
87. E/00018/2007 2007-04-13 Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr GZB0003 Gliwice ul. Wyczółkowskiego w Gliwicach Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko SOLVER S.J. ul. BAŁTYCKA 8 , GLIWICE Przejdź do karty pozycji rejestru
88. E/00017/2007 2007-04-16 budowa hali montazowo magazynowej,budynku administracyjno-socjalnego,wiaty na palety,bocznicy kolejowej wraz z infrastruktura towarzyszaca przy ul.Portowej w Gliwicach raport WASKO S.A. ul. GENERAŁA BERBECKIEGO 6 , GLIWICE Przejdź do karty pozycji rejestru
89. E/00016/2007 2007-03-30 budowa Centrum NORAUTO przy ul. Nadrzecznej raport Akademicki Ośrodek Naukowo-Techniczny Sp. z o.o. ul. ŁAGIEWNICKA 54 56, ŁóDź Przejdź do karty pozycji rejestru
90. E/00015/2007 2007-03-09 Zmiana sposobu uzytkowania częsci wiaty na malarnir,Gliwice ul.Wyczolkowskiego 29,Autorobot-Strefa raport Brak Danych ul. - , - Przejdź do karty pozycji rejestru
91. E/00014/2007 2007-03-23 Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTC Gliwice 50845 Sikornik Raport oddziaływania na środowisko Brak Danych ul. - , - Przejdź do karty pozycji rejestru
92. E/00013/2007 2007-03-14 remont i reozbudowa hali dla potrzeb fabryki Vlassenroot Polska przy ul. Bojkowskiej raport Business Mobility International Sp. z o.o. ul. ZACISZE 6 3, KRAKÓW Przejdź do karty pozycji rejestru
93. E/00012/2007 2007-03-06 Budowa st.baz.tel.kom.P4 GZB0002 Gliwice, ul. Wolności 1a Raport oddziaływania na środowisko Brak Danych ul. - , - Przejdź do karty pozycji rejestru
94. E/00011/2007 2007-03-07 rozbudowa Zakładu Produkcyjnego Kirchhoff Polska Assembly Zakład w Gliwicach raport WASKO S.A. ul. GENERAŁA BERBECKIEGO 6 , GLIWICE Przejdź do karty pozycji rejestru
95. E/00010/2007 2007-02-26 rozbudowa Fabryki Plastików Gliwice Gliwice Sp. z o.o. - IV etap raport o oddziaływaniu na środowisko WASKO S.A. ul. GENERAŁA BERBECKIEGO 6 , GLIWICE Przejdź do karty pozycji rejestru
96. E/00009/2007 2007-02-22 stacja redukcyjno-pom.wraz z gazociagiem Strefa ekonomiczna raport WARIANT ul. ASTRÓW 10 , KATOWICE Przejdź do karty pozycji rejestru
97. E/00008/2007 2007-02-22 raport o oddz.inwestycji FOSECO Polska zlokalizowanej na terenie KSSE raport WASKO S.A. ul. GENERAŁA BERBECKIEGO 6 , GLIWICE Przejdź do karty pozycji rejestru
98. E/00007/2007 2007-02-20 budowa __CU__Tulipan Park Gliwice__CU__ przy ul. Kozielskiej raport WASKO S.A. ul. GENERAŁA BERBECKIEGO 6 , GLIWICE Przejdź do karty pozycji rejestru
99. E/00006/2007 2006-12-20 budowa stacji telefonii komórkowej raport o oddziływaniu na środowiska stacji bazowej telefonii komórkowej ul.Robotnicza 2 Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. ul. AL. JEROZOLIMSKIE 181, WARSZAWA Przejdź do karty pozycji rejestru
100. E/00005/2007 2007-02-08 Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr GZB0038 Raport oddziaływania na środowisko Brak Danych ul. - , - Przejdź do karty pozycji rejestru
101. E/00004/2007 2007-02-06 Instalacja stacji bazowej telefonii komórkowej P4 GZB0025 przy ul. Łużyckiej 16 w Gliwicach Raport oddziaływania stacji bazowej telefonii komórkowej P4 GZB0025 na środowisko Brak Danych ul. - , - Przejdź do karty pozycji rejestru
102. E/00003/2007 2007-01-25 Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTC BTS 50893 przy ul. Sowińskiego 7 Raport o oddziaływaniu na środowisko Brak Danych ul. - , - Przejdź do karty pozycji rejestru
103. E/00002/2007 2007-01-25 Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 GZB0043 przy ul. Towarowa 23 Raport o oddziaływaniu na środowisko Brak Danych ul. - , - Przejdź do karty pozycji rejestru
104. E/00001/2007 2007-01-25 Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr KAT9015 na kominie przy ul. Św. Urbana Raport o oddziaływaniu na środowisko Brak Danych ul. - , - Przejdź do karty pozycji rejestru