Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rejestry / Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie do roku 2011 - Raporty, analizy, dokumentacja

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie do roku 2011 - Raporty, analizy, dokumentacja


Numer Data sporządzenia Zakres przedmiotowy Nazwa dokumentu Wykonawca
E/00005/2010 2010-09-29 wdrozenie nowej tecnologii cięcia blach na terenie Huty Łabędy S.A. raport z oceny oddziaływania na środowisko Profesjonalne Usługi Ekologiczne EKO-COMPLEKS ul. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 3 4, GLIWICE Przejdź do karty pozycji rejestru
E/00004/2010 2010-09-10 uruchomienie produkcji samochodów Astra IV generacji raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko P.I.W.O.Ś. ul. KONSTYTUCJI 3 MAJA 59 , ANDRYCHóW Przejdź do karty pozycji rejestru
E/00003/2010 2010-07-09 adaptacja pomieszczenia magazynow.odpadów w postaci zuzytego sprzetu elektrycznego i elektroniczn. uruchomienie stacji przetwarzania (odzysku) rtego sprzetu raport EKOMAX Sp. z o.o. ul. PSZCZYŃSKA 206 , GLIWICE Przejdź do karty pozycji rejestru
E/00002/2010 2010-06-08 Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach – zachodnia część obwodnicy miasta G2/2 Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko EkoNorm Sp. z o.o. ul. REYMONTA 24 , KATOWICE Przejdź do karty pozycji rejestru
E/00001/2010 2010-01-15 Budowa drogi od ul. Sowińskiego do ul. Daszyńskiego - zachodnia część obwodnicy miasta klasy G2/2 Raport oddziaływania na środowisko EUROMOSTY ul. SPółDZIELCZA 44/7 , KłODZKO Przejdź do karty pozycji rejestru
E/00020/2009 2009-12-23 wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji mieszanek rozpuszczalników raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko Invest-Eko ul. SOKOLSKA 63a , KATOWICE Przejdź do karty pozycji rejestru
E/00019/2009 2009-12-18 zmiana sposobu użytkowania magazynu na halę produkcyjną materiałów dla metalurgii i energetyki ul. Okrężna 24 raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska EKOPOMIAR ul. KARPACKA 12 , GLIWCE Przejdź do karty pozycji rejestru
E/00018/2009 2009-11-06 Rozbudowa pola zbiorników technologicznych na oleje bazowe, na terenie nieruchomości przy ul. Kujawskiej 102 w Gliwicach raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko Instytut Gospodarowania Odpadami Sp.z o.o. ul. BARBARY 21a , KATOWICE Przejdź do karty pozycji rejestru
E/00017/2009 2009-11-02 zmiana sposobu użytkowania obiektu na cele produkcji wyrobów gumowych raport o oddziaływaniu na środowisko EKO-PROJEKT ul. OLCHOWA 39 , GLIWICE Przejdź do karty pozycji rejestru
E/00016/2009 2009-10-09 raport-instalacja odsiarczania spalin PEC Gliwice raport WASKO S.A. ul. GENERAŁA BERBECKIEGO 6 , GLIWICE Przejdź do karty pozycji rejestru