Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer E/00042/2007
Data sporządzenia 2007-07-09
Znak sprawy ŚR-76271/80/2007/AS
Zakres przedmiotowy Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel BT-20014 ul. Wolności 1a Gliwice
Nazwa dokumentu Raport o środowiskowym oddziaływaniu
Zamawiający wykonanie POLKOMTEL S.A. ul. POSTĘPU 3 -, WARSZAWA
Wykonawca CH2MHILL Sp. z o.o. ul. ARMII KRAJOWEJ 19 , KRAKÓW
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz ŚR, pok. 324
Rodzaj -
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji