Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer E/00045/2007
Data sporządzenia 2007-07-23
Znak sprawy ŚR-76271/78/2007/AS
Zakres przedmiotowy decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy stacji bazowej telefonii komórkowej POLKOMTEL S.A. nr BT-22331 Gliwice Izo - Erg
Nazwa dokumentu raport oddziaływania na środowisko stacji bazowej telefonii komórkowej POLKOMTEL nr BT-22331 Gliwice Izo - Erg
Zamawiający wykonanie POLKOMTEL S.A. ul. POSTĘPU 3 -, WARSZAWA
Wykonawca POLKOMTEL S.A. ul. POSTĘPU 3 -, WARSZAWA
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz ŚR, pok. 324
Rodzaj -
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji