Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer E/00009/2009
Data sporządzenia 2009-06-18
Znak sprawy ŚR-76271/45/09
Zakres przedmiotowy Modernizacja składowiska odpadów komunalnych w Gliwicach
Nazwa dokumentu raport ooś
Zamawiający wykonanie Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Spólka z o.o. ul. ZWYCIĘSTWA 36 , GLIWICE
Wykonawca BMT Polska Sp. z o.o. ul. SOCHACZEWSKA 8 , WROCŁAW
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz ŚR, pok. 326
Rodzaj -
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji