Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer E/00013/2009
Data sporządzenia 2009-07-22
Znak sprawy SR-76271/32/09
Zakres przedmiotowy raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Nazwa dokumentu __CU__Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części budynku magazynu na budynek rozlewania oleju do małych pojemników wraz z budową estakady pod rurociąg dostawy oleju__CU_
Zamawiający wykonanie Fuchs oil Corporation (PL) sp. z o.o. ul. KUJAWSKA 102 , GLIWICE
Wykonawca Instytut Gospodarowania Odpadami Sp.z o.o. ul. BARBARY 21a , KATOWICE
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz ŚR, pok. 325
Rodzaj -
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji