Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer E/00017/2009
Data sporządzenia 2009-11-02
Znak sprawy ŚR-76271/43/09/UM
Zakres przedmiotowy zmiana sposobu użytkowania obiektu na cele produkcji wyrobów gumowych
Nazwa dokumentu raport o oddziaływaniu na środowisko
Zamawiający wykonanie INTEGRA Malirz, Zwierzycki Sp. J. ul. METALOWCÓW 6 , GLIWICE
Wykonawca EKO-PROJEKT ul. OLCHOWA 39 , GLIWICE
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz ŚR, pok. 326
Rodzaj -
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji