Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer F/00001/2009
Data sporządzenia 2009-06-25
Znak sprawy BRM-02130/5/09/VK
Zakres przedmiotowy prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu obszarowego programu rewitalizacji
Nazwa dokumentu Śródmieście
Zamawiający wykonanie Miasto Gliwice ul. ZWYCIĘSTWA 21 , GLIWICE
Wykonawca Instytut Rozwoju Miast ul. CIESZYńSKA 2 , KRAKóW
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz BRM, pok. 351
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania w godzinach pracy Urzędu
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji