Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rejestry / Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie do roku 2011 - Prognozy

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie do roku 2011 - Prognozy


Numer Data sporządzenia Zakres przedmiotowy Nazwa dokumentu Wykonawca
F/00003/2010 2010-10-25 prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu położonego po płn-wsch stronie ul.Pszczyńskiej w rej. węzła Gliwice-Sośnica m.p.z.p. dla terenu położonego po płn-wsch stronie ul.Pszczyńskiej w rej. węzła Gliwice-Sośnica Firma projektowa BOGACZ ul. JUTRZENKI 1 , KATOWICE Przejdź do karty pozycji rejestru
F/00002/2010 2010-06-25 prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenów związanych bezpośrednio z rozwojem układu komunikacyjnego - położonych wzdłuż płd - zach obwodnicy miasta oraz autostrady A4 projektowana obwodnica - autostrada A4 S.C.Pracowania Urbanistyczna PLAN ul. NIEPODLEGŁOŚCI 27 2, KNURóW Przejdź do karty pozycji rejestru
F/00002/2009 2009-08-28 prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu obszarowego programu rewitalizacji Śródmieście Instytut Rozwoju Miast ul. CIESZYńSKA 2 , KRAKóW Przejdź do karty pozycji rejestru
F/00001/2010 2010-06-08 prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejnującego dzielnicę Ostropa Ostropa ECO-LEX Pracownia badań i analiz środowiskowych mgr Aneta Tychowska-Jankowska ul. TYSIąCLECIA 19 14, KATOWICE Przejdź do karty pozycji rejestru
F/00001/2009 2009-06-25 prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu obszarowego programu rewitalizacji Śródmieście Instytut Rozwoju Miast ul. CIESZYńSKA 2 , KRAKóW Przejdź do karty pozycji rejestru