Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer F/00003/2010
Data sporządzenia 2010-10-25
Znak sprawy PP-7322/1/10
Zakres przedmiotowy prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu położonego po płn-wsch stronie ul.Pszczyńskiej w rej. węzła Gliwice-Sośnica
Nazwa dokumentu m.p.z.p. dla terenu położonego po płn-wsch stronie ul.Pszczyńskiej w rej. węzła Gliwice-Sośnica
Zamawiający wykonanie Miasto Gliwice ul. ZWYCIĘSTWA 21 , GLIWICE
Wykonawca Firma projektowa BOGACZ ul. JUTRZENKI 1 , KATOWICE
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz PP, pok. 511
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania w godzinach pracy Urzędu
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji