Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Urząd Miejski w Gliwicach / Szczególne zasady obsługi w Urzędzie Miejskim

Szczególne zasady obsługi w Urzędzie Miejskim

Informacja Urzędu Stanu Cywilnego

W Urzędzie Stanu Cywilnego nie jest wymagane wcześniejsze umówienie się w sprawach związanych z rejestracją urodzenia i rejestracją małżeństwa oraz w sprawach związanych z wydobyciem odpisu z aktu stanu cywilnego. W tych sprawach wejście do Urzędu Stanu Cywilnego jest od ulicy Wyszyńskiego.

W sprawach rejestracji zgonu bezpośrednia obsługa znajduje się od ulicy Zwycięstwa wejście po lewej stronie budynku.

Informacja o dniach w 2023 roku, w których nie będą udzielane śluby cywilne:

wszystkie niedziele oraz następujące dni:

 • 06.01.2023
 • 07.04.2023
 • 08.04.2023
 • 10.04.2023
 • 01.05.2023
 • 02.05.2023
 • 03.05.2023
 • 08.06.2023
 • 14.08.2023
 • 15.08.2023
 • 01.11.2023
 • 11.11.2023
 • 23.12.2023
 • 25.12.2023
 • 26.12.2023
 • 27.12.2023

Informacja Wydziału Komunikacji

Budynek przy ul. Zwycięstwa

 • klienci indywidualni - bez umówienia wizyty (klient może załatwić maksymalnie 2 sprawy podczas wizyty) - wymagane pobranie biletu (A) lub (B) z biletomatu - czas oczekiwania na załatwienie sprawy zależny jest od ilości osób w kolejce oraz rodzaju załatwianych spraw.

oraz

 • klienci indywidualni, którzy zarezerwowali wizytę internetowo/ za okazaniem unikalnego kodu wygenerowanego podczas rezerwacji (zgodnie z datą i godziną umówionej wizyty) - stanowisko nr 2 i nr 3
 • klienci indywidualni, którzy zostali wezwani przez pracownika Wydziału Komunikacji do uzupełnienia dokumentacji / wg listy imiennej (zgodnie z datą i godziną umówionej wizyty)

W Referacie Rejestracji pojazdów przy ul. Jasnej obsługiwani są :

Informujemy, że:

 • obsługa klientów odbywa się w godzinach pracy Urzędu,
 • ostatni klient oczekujący na załatwienie sprawy związanej z rejestracją pojazdów zostanie wpuszczony na salę obsługi 15 minut przed końcem pracy Urzędu,
 • z uwagi na różnorodność spraw załatwianych w Referacie Rejestracji Pojazdów i tym samym różny czas obsługi oczekiwanie w kolejce / zgłoszenie się tuż przed zakończeniem pracy urzędu nie gwarantuje załatwienia sprawy w danym dniu.

Przypominamy o możliwości korzystania z innych dostępnych kanałów komunikacji tj. złożenia wniosków :

 • przez e-PUAP
 • w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego – wejście od ul. Wyszyńskiego
 • doręczenie za pośrednictwem operatora pocztowego

Na stronie internetowej bip.gliwice.eu pod adresem: https://bip.gliwice.eu/karty-informacyjne?opis=&moliwo_zaatwienia_sprawy_elektronicznie=&wydzia=Wydzia%C5%82+Komunikacji+-+Referat+Rejestracji+Pojazd%C3%B3w&kategoria_sprawy=&numer_karty= znajdują się karty opisu usług z zakresu rejestracji pojazdów, które pozwolą Państwu na przygotowanie się do wizyty w Urzędzie, do czego zachęcamy.

UWAGA !

Zawiadomienia o nabyciu/zbyciu pojazdu zarejestrowanego już na terytorium Polski wraz z kopią dowodu zakupu:

można złożyć:

 • drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP
 • pocztą tradycyjną za pośrednictwem operatora pocztowego
 • osobiście w Biurze Podawczym – wejście od strony ul. Wyszyńskiego

Złożenie zawiadomienia w terminie 30 dni od dnia zakupu pojazdu pozwoli uniknąć kary pieniężnej, a rejestracji pojazdu można dokonać w późniejszym terminie.


Nieczynne Kasy

Kasy Urzędu pozostają zamknięte. Opłaty urzędowe można uiszczać za pomocą:

Informujemy, iż płatności z tytułu podatków od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie, opłat przekształceniowych oraz innych można dokonywać przelewem na wskazane numery kont bankowych Urzędu Miejskiego.

Wykaz kont można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (bezpośredni link: http://bip.gliwice.eu/numery-kont-bankowych-urzedu-miejskiego).

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAleksandra Janik-Gajówka
Data wytworzenia informacji2021-06-24 14:55:44
Informację wprowadził do BIPTomasz Bartel
Data udostępnienia informacji w BIP2021-06-24 15:03:00
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Usunięcie informacji USC o dniach 6-8.1.2023Tomasz Bartel09-01-2023 10:15:41
2Zmiana treści dokumentuTomasz Bartel05-01-2023 08:00:00
3Zmiana treści dokumentuTomasz Bartel29-12-2022 09:00:00
4Usunięcie informacji USC o dniach 24.12.2022 - 26.12.2022 r.Tomasz Bartel27-12-2022 08:49:45
5Informacja USC o dniach 24.12.2022 - 26.12.2022 r.Tomasz Bartel16-12-2022 12:05:07
6Informacja USC o dniach 13.08.2022 r. - 15.08.2022 r.Aneta Greinert08-08-2022 08:17:09
7Informacja o dniach w 2023 roku, w których nie będą udzielane śluby cywilne.Tomasz Bartel20-06-2022 08:40:11
8Usunięcie informacji dotyczącej braku obsługi w USC w dniach 16-18 kwietnia 2022 r.Tomasz Bartel19-04-2022 08:02:12
9Informacja dotycząca braku obsługi w USC w dniach 16-18 kwietnia 2022 r.Tomasz Bartel07-04-2022 16:05:56
10Uusnięcie zapisów dotyczących zasad bezpieczeństwaTomasz Bartel28-03-2022 09:50:25
11Utworzenie dokumentuTomasz Bartel24-06-2021 14:55:44