Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Zdrowie i Sprawy Społeczne / Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Informacja

Informujemy, że do odwołania zawieszona zostaje stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Porady udzielane są jedynie za pośrednictwem środków komunikacji na odległość (m.in. telefon, mail).

Aby skorzystać z nieodpłatnej porady prawnej należy wcześniej telefonicznie umówić jej termin.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwane przez radców prawnych i adwokatów w znajdują się w:

 • Ośrodku Pomocy Społecznej (Zespół Pracy Socjalnej), ul. Sikorskiego 134 (radcy prawni),
 • Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Górnych Wałów 9 (adwokaci),
 • Gliwickim Ośrodku Integracji Niepełnosprawnych, ul. Zwycięstwa 34 (radcy prawni i adwokaci).

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji realizowanej przez Stowarzyszenie „Sursum Corda”, obsługiwane przez adwokatów, radców prawnych zlokalizowane są w:

 • Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25,
 • Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, ul. Kopernika 63 .

W przypadku nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji realizowanych przez Stowarzyszenie „Sursum Corda”, obsługiwane przez adwokatów, doradców obywatelskich w:

 • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Gierymskiego 1,
 • Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25.

Od 30 września 2021 r. zapisy na bezpłatne porady prawne odbywają się za pośrednictwem infolinii NPP prowadzonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach pod numerem telefonu: 517 081 054. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 10:30.

W przypadku pytań prosimy o kontakt w godzinach pracy infolinii NPP Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach (codziennie od 8:30 do 10:30) pod numerem telefonu: 517 081 054 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: npp_gliwice@ops.gliwice.eu.

 

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego?

Z nieopłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać każda osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
W związku z wprowadzeniem Tarczy 3.0, został zniesiony obowiązek składania oświadczeń o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Ponadto rozszerzono zakres pomocy o sprawy, dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, a katalog osób uprawnionych do skorzystania z nieodpłatnej porady objął także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje wsparcie w zakresie:

 • prawa pracy,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 • przygotowania do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
 • prawa podatkowego (również w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej),
 • ubezpieczenia społecznego,
 • mediacji.


Formy nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym; administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego;
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2 z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.


Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie stosowane jest w odniesieniu do problemów, których rozwiązanie wymaga bardziej wnikliwego zanalizowania sytuacji życiowej obywatela i źródeł problemu. Obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości prawnej z zakresu przysługujących uprawnień i wypełniania obowiązków obywatelskich, a także zrozumienia konsekwencji dokonanych wyborów rozwiązania problemów. W razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z zainteresowanym planu działania i pomoc w jego realizowaniu. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 294).

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćWioletta Dobrut
Data wytworzenia informacji2020-05-25 12:35:14
Informację wprowadził do BIPTomasz Bartel
Data udostępnienia informacji w BIP2020-05-25 12:35:14
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiany w dokumencieDorota Poczęta-Budzioch08-10-2020 09:02:39
2Zmiany w dokumencieKatarzyna Grabińska18-08-2020 12:07:23
3Utworzenie dokumentuTomasz Bartel25-05-2020 12:35:14