Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Zdrowie i Sprawy Społeczne / Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Informacja

Aby skorzystać z nieodpłatnej porady prawnej należy wcześniej telefonicznie umówić jej termin.

Zapisy na bezpłatne porady prawne odbywają się za pośrednictwem infolinii NPP prowadzonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach pod numerem telefonu: 517 081 054. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 10:30.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwane przez radców prawnych i adwokatów w znajdują się w:

 • Ośrodku Pomocy Społecznej (Ośrodek Interencji Kryzysowej), ul. Sikorskiego 134 (radcy prawni i adwokaci), poniedziałek - piątek w godz. 8.00-12.00 i 12.30-16.30;
 • Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Górnych Wałów 9 (adwokaci, poniedziałek - piątek w godz. 14.00-18.00.

Zmiana godzin udzielania porad prawnych

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji realizowanej przez Stowarzyszenie „Sursum Corda”, obsługiwane przez adwokatów, radców prawnych zlokalizowane są w:

 • Centrum Sportowo-Kulturalnym "Łabędź" (przy ZSO nr 2), ul. Partyzantów 25 - czynny od poniedziałku do piątku w godziniach od 13.15 do 17.15,
 • Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, ul. Kopernika 63 - czynny od poniedziałku do piątku w godziniach od 15.00 do 19.00.

W przypadku nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji realizowanych przez Stowarzyszenie „Sursum Corda”, obsługiwane przez adwokatów, doradców obywatelskich w:

 • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Gierymskiego 1 - czynny od poniedziałku do czwartku w godziniach od 14.00 do 18.00, w piątki w godzinach od 11.00 do 15.00.
 • Centrum Sportowo-Kulturalnym "Łabędź" (przy ZSO nr 2), ul. Partyzantów 25 - czynny od poniedziałku do piątku w godziniach od 9.00 do 13.00,

Porady udzielane są w formie stacjonarnej we wskazanych powyżej punktach. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

W przypadku pytań prosimy o kontakt w godzinach pracy infolinii NPP Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach (codziennie od 8:30 do 10:30) pod numerem telefonu: 517 081 054 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: npp_gliwice@ops.gliwice.eu.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Informacje z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej dostępne również na stronie internetowej Stowarzyszenia Sursum Corda: https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/miasto-gliwice-2022/

 

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego?

Z nieopłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać każda osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
W związku z wprowadzeniem Tarczy 3.0, został zniesiony obowiązek składania oświadczeń o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Ponadto rozszerzono zakres pomocy o sprawy, dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, a katalog osób uprawnionych do skorzystania z nieodpłatnej porady objął także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje wsparcie w zakresie:

 • prawa pracy,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 • przygotowania do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
 • prawa podatkowego (również w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej),
 • ubezpieczenia społecznego,
 • mediacji.


Formy nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym; administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego;
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2 z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.


Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie stosowane jest w odniesieniu do problemów, których rozwiązanie wymaga bardziej wnikliwego zanalizowania sytuacji życiowej obywatela i źródeł problemu. Obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości prawnej z zakresu przysługujących uprawnień i wypełniania obowiązków obywatelskich, a także zrozumienia konsekwencji dokonanych wyborów rozwiązania problemów. W razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z zainteresowanym planu działania i pomoc w jego realizowaniu. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 294).

Edukacja prawna
Materiały przygotowane przez Stowarzyszenie Sursum Corda dotyczące:

Materiały dla uczniów szkół podstawowych, nauczycieli i rodziców
Pakiet edukacyjny "Młodzież a prawo" zawierający: wideolekcję wraz z konspektem zajęć dla nauczyciela, pedagoga, psychologa; komunikat oraz e-informator dla rodziców (do wysyłki za pomocą dziennika elektronicznego); 2 e-plansze dot. dostępności do systemu NPP i NPO (z możliwością wydruku).

Prezentacja dla seniorów z zakresu praw konsumentów

Podcasty prawne
Sześć kilkuminutowych podcastów, w których omawiane są, przez prawnika/doradcę obywatelskiego następujące tematy: Czym różni się rozwód od separacji, Alimenty – komu przysługują, kto jest uprawiony i jak długo należy je płacić, Władza rodzicielska po rozwodzie – co oznaczana jej ograniczenie, Zadatek, a zaliczka, Zasiedzenie nieruchomości, Pojęcia prawnicze, które warto znać – zwłoka a opóźnienie, umowa zlecenie a umowa o dzieło, wypowiedzenie a odstąpienie od umowy.

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćWioletta Dobrut
Data wytworzenia informacji2020-05-25 12:35:14
Informację wprowadził do BIPTomasz Bartel
Data udostępnienia informacji w BIP2020-05-25 12:35:14
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Dodano nową treśćKatarzyna Grabińska27-09-2023 09:49:42
2Aktualizacja informacjiKatarzyna Grabińska28-06-2023 09:42:34
3Aktualizacja godzin w okresie wakacji.Katarzyna Grabińska27-06-2023 14:51:07
4usunięto informację dot. Tygodnia POPPKatarzyna Grabińska28-02-2023 11:39:14
5dodano informację o TPOPPKatarzyna Grabińska17-02-2023 10:48:41
6,Katarzyna Grabińska16-02-2023 10:37:42
7dodano plakat z zaproszeniemKatarzyna Grabińska16-02-2023 10:36:57
8Zmiany w dokumencieDorota Poczęta-Budzioch08-10-2020 09:02:39
9Zmiany w dokumencieKatarzyna Grabińska18-08-2020 12:07:23
10Utworzenie dokumentuTomasz Bartel25-05-2020 12:35:14