Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta /Projekty uchwał Rady Miasta

Projekty uchwał Rady Miasta

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Projekty uchwał Rady Miasta

Projekt uchwały (druk nr 8/2006)
Przyjęty
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia: 27-11-2006
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gliwic dotyczących zmiany granicy administracyjnej pomiędzy Gliwicami a Knurowem

Projekt uchwały (druk nr 10/2006)
Przyjęty
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia: 27-11-2006
w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gliwicach wkładu niepieniężnego w postaci środków trwałych stanowiących własność miasta Gliwice położonych wzdłuż ulicy Antoniego Gaudiego w Gliwicach i objęcie w zamian udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.

Projekt uchwały (druk nr 9/2006)
Przyjęty
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia: 27-11-2006
w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Gliwice udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach

Projekt uchwały (druk nr 11/2006)
Przyjęty
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia: 27-11-2006
w sprawie: udzielenia poręczenia finansowego Nordea Bank Polska S.A. z tytułu zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego przez Szpital nr 1 w likwidacji w Gliwicach

Projekt uchwały (druk nr 3/2006)
Przyjęty
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia: 27-11-2006
w sprawie: zaskarżenia do sądów administracyjnych Uchwały Nr 143/XXXVII/2006 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 30 października 2006 roku

Projekt uchwały (druk nr 2/2006)
Przyjęty
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia: 27-11-2006
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/954/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2006 r.

Projekt uchwały (druk nr 6/2006)
Przyjęty
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia: 27-11-2006
w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Gliwicach

Projekt uchwały (druk nr 5/2006)
Przyjęty
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia: 27-11-2006
w sprawie: stwierdzenia wyboru Zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gliwicach

Projekt uchwały (druk nr 7/2006)
Przyjęty
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia: 27-11-2006
w sprawie: ustalenia liczby wybieranych Zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej

Projekt uchwały (druk nr 4/2006)
Przyjęty
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia: 27-11-2006
w sprawie: stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gliwicach