Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta /Projekty uchwał Rady Miasta

Projekty uchwał Rady Miasta

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Projekty uchwał Rady Miasta

Projekt uchwały (druk nr 540/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 25-03-2021
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Projekt uchwały (druk nr 539/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 25-03-2021
w sprawie: stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia petycji w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Projekt uchwały (druk nr 538/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 25-03-2021
w sprawie: uchwalenia i przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Gliwice organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.

Projekt uchwały (druk nr 519/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 25-03-2021
w sprawie: negatywnego rozpatrzenia petycji w prawie zwiększenia wysokości bonifikaty udzielanej przy sprzedaży dawnych mieszkań zakładowych.

Projekt uchwały (druk nr 518/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 25-03-2021
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach.

Projekt uchwały (druk nr 533/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 25-03-2021
w sprawie: wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej.

Projekt uchwały (druk nr 515/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 25-03-2021
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Projekt uchwały (druk nr 510/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 25-03-2021
w sprawie: określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację w 2021 r.

Projekt uchwały (druk nr 514/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 25-03-2021
w sprawie: przyjęcia "Programu Zdrowia Psychicznego dla Miasta Gliwice na lata 2021-2024".

Projekt uchwały (druk nr 508/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 25-03-2021
w sprawie: zatwierdzenia wniosku Prezydenta Miasta o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa przedsięwzięcia inwestycyjnego przy ul. Dworskiej w Gliwicach (etap II i III – budynek B2 i C2).