Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer R/01461/2012
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona wod
Nazwa dokumentu Pozwolenie wodnoprawne
Wnioskodawca Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach , ul. SIENKIEWICZA 2 , GLIWICE
Zakres przedmiotowy - opis dokumentu Wykonanie urządzeń wodnych - dla inwestycji pn.: Likwidacja zagrożenia wodnego w dolinie potoku Gierałtowickiego
Obszar, którego dokument dotyczy Gierałtowice, dolina potoku Gierałtowickiego
Znak sprawy ŚR.6341.47.2012
Dokument wytworzył wnioskodawca
Data dokumentu 2012-10-31
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia 2012-11-13
Miejsce przechowywania Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, Wydział Środowiska, pok. 326, tel. 32 2385445, 32 2391136, e-mail: sr@um.gliwice.pl
Adres elektroniczny zawierajcy adres do dokumentu
Czy dokument jest ostateczny tak
Numery kart innych dokumentow w sprawie nie dotyczy
Data zamieszczenia w wykazie 2012-11-13
Zastrzezenia dotyczace udostepnienia
Uwagi Inwestor Kompania Węglowa S.A. Katowice, o/KWK Knurów - Szczygłowice w Knurowie
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji