Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer C/00004/2009
Data sporządzenia 2009-03-12
Znak sprawy PP-7322/ 2 /08
Zakres przedmiotowy przystąpienie do sporządzenia zmiany m.p.z.p. centrum i śródmiescia miasta
Lokalizacja zmiany planu centrum miasta dla 12 obszarów (których granice określone są na zał. graficznych)
Organ przedkładający Prezydent Miasta Gliwice
Miejsce przechowywania -
Organ zatwierdzający Prezydent Miasta Gliwice
Rodzaj -
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania zgodnie z ogłoszeniem - wnioski od 12.03.2009 do 02.04.2009r.
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji