Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer C/00001/2010
Data sporządzenia 2010-01-11
Znak sprawy PP-7322/1/07
Zakres przedmiotowy opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w K-cach (w trybie art. 54)
Lokalizacja projekt m.p.z.p. miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Sośnica - Północ
Organ przedkładający Prezydent Miasta Gliwice
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz PP, pok. 510
Organ zatwierdzający Prezydent Miasta Gliwice
Rodzaj Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji