Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Karta pozycji rejestru

Numer C/00001/2009
Data sporządzenia 2009-01-22
Znak sprawy PP-7322/3/08
Zakres przedmiotowy przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Lokalizacja teren zlokalizowany pomiędzy ulicą Słowackiego a ulicą Dolnej Wsi w Gliwicach
Organ przedkładający Prezydent Miasta Gliwice
Miejsce przechowywania UM Gliwice, Wydz PP, pok. 510
Organ zatwierdzający Prezydent Miasta Gliwice
Rodzaj -
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania zgodnie z ogłoszeniem - wnioski od 22.01.2009r. do 12.02.2009r.
Metryczka informacji
Brak informacji tego dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji