Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Zamówienia publiczne / Postępowania w których minął termin składania wniosków / Budowa inteligentnego systemu zarządzania siecią kanalizacji deszczowej

Budowa inteligentnego systemu zarządzania siecią kanalizacji deszczowej

Podstawowe informacje o zamówieniu:

Nazwa zamówieniaBudowa inteligentnego systemu zarządzania siecią kanalizacji deszczowej
Termin składania ofert24-08-2021 o godzinie 9:00
Rodzaj zamówienia dostawa
Tryb postępowania przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa równa lub przekraczająca 214 000€
Wartość umowy 1) 4 168 356,24 zł
Nazwa wykonawcy 1) RETENCJAPL Sp. z o.o.

Ogłoszenia

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
Ogloszenie_o_zamowieniu-[14052021_150513] 14-05-2021 IGA HAMERSKA

SWZ, załączniki

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
Zalacznik_nr_9_do_SWZ_Zobowiazanie_podmiotu-[14052021_150515] 14-05-2021 IGA HAMERSKA
Zalacznik_nr_7_do_SWZ_Opis_Przedmiotu_Zamowienia-[14052021_150514] 14-05-2021 IGA HAMERSKA
Zalacznik_nr_6_do_SWZ_wzor_umowy-[14052021_150514] 14-05-2021 IGA HAMERSKA
Zalacznik_nr_5_do_SWZ_formularz_cenowy-[14052021_150514] 14-05-2021 IGA HAMERSKA
Zalacznik_nr_2_-_JEDZ_espd-request-[14052021_150514] 14-05-2021 IGA HAMERSKA
Zalacznik_nr_19_do_SWZ_Oswiadczenie_dla_celow_ustalenia_obowiazku_ubezpieczen_spolecznych_i_zdrowtnych_oraz_zaliczki_na_podatek_dochodowy_od_osob_fizycznych-[14052021_150514] 14-05-2021 IGA HAMERSKA
Zalacznik_nr_18_do_SWZ_Oswiadczenie_o_zatrudnieniu_na_umowe_o_prace-[14052021_150514] 14-05-2021 IGA HAMERSKA
Zalacznik_nr_17_do_SWZ_Oswiadczenie_o_liczbie_godzin_faktycznie_przeznaczonych_na_realizacje_przedmiotu_umowy-[14052021_150514] 14-05-2021 IGA HAMERSKA
Zalacznik_nr_16_do_SWZ_Porozumienie_BHP-[14052021_150514] 14-05-2021 IGA HAMERSKA
Zalacznik_nr_15_do_SWZ_Oswiadczenie_o_zachowaniu_poufnosci-[14052021_150514] 14-05-2021 IGA HAMERSKA
Zalacznik_nr_14_do_SWZ_Polityka_bezpieczenstwa_informacji-[14052021_150514] 14-05-2021 IGA HAMERSKA
Zalacznik_nr_13_do_SWZ_Harmonogram_termonowo_rzeczowo_finansowy-[14052021_150514] 14-05-2021 IGA HAMERSKA
Specyfikacja_Warunkow_Zamowienia-[14052021_150514] 14-05-2021 IGA HAMERSKA
Wykaz_osob-[14052021_150514] 14-05-2021 IGA HAMERSKA
Wykaz_doswiadczenia_zawodowego-[14052021_150514] 14-05-2021 IGA HAMERSKA
Oswiadczenie_o_tajemnicy_przedsiebiorstwa-[14052021_150513] 14-05-2021 IGA HAMERSKA
Oswiadczenie_o_grupie_kapitalowej-[14052021_150513] 14-05-2021 IGA HAMERSKA
Oswiadczenia-[14052021_150513] 14-05-2021 IGA HAMERSKA
Oferta_(postepowania_wszczete_po_1_stycznia_2021_r.)-[14052021_150513] 14-05-2021 IGA HAMERSKA
Dokument_gwarancyjny_(dla_dostaw)-[14052021_150513] 14-05-2021 IGA HAMERSKA

Modyfikacje

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
Zawiadomienie_o_przesunieciu_terminu_skladania_ofert-[20082021_151113] 20-08-2021 IGA HAMERSKA
Zawiadomienie_o_modyfikacji_SWZ-[20082021_151103] 20-08-2021 IGA HAMERSKA
Zawiadomienie_o_przesunieciu_terminu_skladania_ofert-[13082021_104825] 13-08-2021 IGA HAMERSKA
Zawiadomienie_o_modyfikacji_SWZ-[13082021_104816] 13-08-2021 IGA HAMERSKA
Zalacznik_nr_7_do_SWZ_Opis_Przedmiotu_Zamowienia_PO_MODYFIKACJI-[04082021_123203] 04-08-2021 IGA HAMERSKA
Zalacznik_nr_1_do_OPZ_Wymagania_techniczne_dla_tablic_swietlnych_ostrzegawczych-[04082021_123203] 04-08-2021 IGA HAMERSKA
Zawiadomienie_o_modyfikacji_SWZ-[04082021_123203] 04-08-2021 IGA HAMERSKA
Zalacznik_nr_8_do_SWZ_-_Wykaz_osob_PO_MODYFIKACJI-[02082021_115923] 02-08-2021 IGA HAMERSKA
Zalacznik_nr_5_do_SWZ_Formularz_cenowy_PO_MODYFIKACJI-[02082021_115923] 02-08-2021 IGA HAMERSKA
Zalacznik_nr_18_do_SWZ_Oswiadczenie_o_zatrudnieniu_na_umowe_o_prace_PO_MODYFIKACJI-[02082021_115923] 02-08-2021 IGA HAMERSKA
Zalacznik_nr_13_do_SWZ_wzor__harmonogramu_rzeczowo_termino_finansowego_PO_MODYFIKACJI-[02082021_115923] 02-08-2021 IGA HAMERSKA
Zalacznik_nr_12_do_SWZ_-_Wykaz_dostaw_PO_MODYFIKACJI-[02082021_115923] 02-08-2021 IGA HAMERSKA
Zaalcznik_nr_6_do_SWZ_-_Wzor_umowy_PO_MODYFIKACJI-[02082021_115922] 02-08-2021 IGA HAMERSKA
Specyfikacja_Warunkow_Zamowienia_PO_MODYFIKACJI-[02082021_115922] 02-08-2021 IGA HAMERSKA
Zawiadomienie_o_modyfikacji_SWZ-[02082021_115922] 02-08-2021 IGA HAMERSKA
Zawiadomienie_o_modyfikacji_SWZ-[23072021_122635] 23-07-2021 IGA HAMERSKA
Zawiadomienie_o_przesunieciu_terminu_skladania_ofert-[23072021_122554] 23-07-2021 IGA HAMERSKA
Zawiadomienie_o_przesunieciu_terminu_skladania_ofert-[19072021_103556] 19-07-2021 IGA HAMERSKA
Zawiadomienie_o_modyfikacji_SWZ-[19072021_103516] 19-07-2021 IGA HAMERSKA
Zawiadomienie_o_modyfikacji_SWZ-[02072021_145843] 02-07-2021 IGA HAMERSKA
Zawiadomienie_o_przesunieciu_terminu_skladania_ofert-[02072021_145822] 02-07-2021 IGA HAMERSKA
Zawiadomienie_o_przesunieciu_terminu_skladania_ofert-[28062021_090333] 28-06-2021 IGA HAMERSKA
Zawiadomienie_o_modyfikacji_SWZ-[28062021_090314] 28-06-2021 IGA HAMERSKA
Zawiadomienie_o_przesunieciu_terminu_skladania_ofert-[21062021_090752] 21-06-2021 IGA HAMERSKA
Zawiadomienie_o_modyfikacji_SWZ-[21062021_090740] 21-06-2021 IGA HAMERSKA
Zawiadomienie_o_przesunieciu_terminu_skladania_ofert-[14062021_101457] 14-06-2021 IGA HAMERSKA
Zawiadomienie_o_modyfikacji_SWZ-[14062021_101449] 14-06-2021 IGA HAMERSKA

Odwołania

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Informacje z otwarcia ofert

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
Zbiorcze_zestawienie_ofert_(postepowania_wszczete_po_1.01.2021_r.)-[24082021_144636] 24-08-2021 IGA HAMERSKA
Informacja_o_kwocie_jaka_Zamawiajacy_zamierza_przeznaczyc_na_realizacje_zamowienia-[24082021_092309] 24-08-2021 IGA HAMERSKA

Wyniki

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
Zawiadomienie_o_wynikach_postepowania-[03122021_142357] 03-12-2021 IGA HAMERSKA

Zawarcie umowy/Unieważnienie postępowania

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia-[31012023_130204] 31-01-2023 IGA HAMERSKA
Metryka_zamowienia-[24052022_154014] 24-05-2022 IGA HAMERSKA

Pobierz wszystkie załączniki w postaci pliku ZIP
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJOLANTA GÓRECKA-WRÓBEL
Data wytworzenia informacji14-05-2021 13:05:13
Informację wprowadził do BIPIGA HAMERSKA
Data udostępnienia informacji w BIP14-05-2021 13:05:13
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Dodanie pliku Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia-[31012023_130204] IGA HAMERSKA31-01-2023
2Dodanie pliku Metryka_zamowienia-[24052022_154014] IGA HAMERSKA24-05-2022
3Dodanie pliku Metryka_zamowienia-[24052022_142913] IGA HAMERSKA24-05-2022
4Dodanie pliku Zawiadomienie_o_wynikach_postepowania-[03122021_142357] IGA HAMERSKA03-12-2021
5Dodanie pliku Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-[20092021_090234] IGA HAMERSKA20-09-2021
6Dodanie pliku Zbiorcze_zestawienie_ofert_(postepowania_wszczete_po_1.01.2021_r.)-[24082021_144636] IGA HAMERSKA24-08-2021
7Dodanie pliku Informacja_o_kwocie_jaka_Zamawiajacy_zamierza_przeznaczyc_na_realizacje_zamowienia-[24082021_092309] IGA HAMERSKA24-08-2021
8Dodanie pliku Zawiadomienie_o_przesunieciu_terminu_skladania_ofert-[20082021_151113] IGA HAMERSKA20-08-2021
9Dodanie pliku Zawiadomienie_o_modyfikacji_SWZ-[20082021_151103] IGA HAMERSKA20-08-2021
10Dodanie pliku Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-[20082021_151050] IGA HAMERSKA20-08-2021
11Dodanie pliku Zawiadomienie_o_przesunieciu_terminu_skladania_ofert-[13082021_104825] IGA HAMERSKA13-08-2021
12Dodanie pliku Zawiadomienie_o_modyfikacji_SWZ-[13082021_104816] IGA HAMERSKA13-08-2021
13Dodanie pliku Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-[13082021_104756] IGA HAMERSKA13-08-2021
14Dodanie pliku Odpowiedz_na_zapytanie_do_SWZ-[12082021_145627] IGA HAMERSKA12-08-2021
15Dodanie pliku Zalacznik_nr_7_do_SWZ_Opis_Przedmiotu_Zamowienia_PO_MODYFIKACJI-[04082021_123203] IGA HAMERSKA04-08-2021
16Dodanie pliku Zalacznik_nr_1_do_OPZ_Wymagania_techniczne_dla_tablic_swietlnych_ostrzegawczych-[04082021_123203] IGA HAMERSKA04-08-2021
17Dodanie pliku Zawiadomienie_o_modyfikacji_SWZ-[04082021_123203] IGA HAMERSKA04-08-2021
18Dodanie pliku Zalacznik_nr_8_do_SWZ_-_Wykaz_osob_PO_MODYFIKACJI-[02082021_115923] IGA HAMERSKA02-08-2021
19Dodanie pliku Zalacznik_nr_5_do_SWZ_Formularz_cenowy_PO_MODYFIKACJI-[02082021_115923] IGA HAMERSKA02-08-2021
20Dodanie pliku Zalacznik_nr_18_do_SWZ_Oswiadczenie_o_zatrudnieniu_na_umowe_o_prace_PO_MODYFIKACJI-[02082021_115923] IGA HAMERSKA02-08-2021
21Dodanie pliku Zalacznik_nr_13_do_SWZ_wzor__harmonogramu_rzeczowo_termino_finansowego_PO_MODYFIKACJI-[02082021_115923] IGA HAMERSKA02-08-2021
22Dodanie pliku Zalacznik_nr_12_do_SWZ_-_Wykaz_dostaw_PO_MODYFIKACJI-[02082021_115923] IGA HAMERSKA02-08-2021
23Dodanie pliku Zaalcznik_nr_6_do_SWZ_-_Wzor_umowy_PO_MODYFIKACJI-[02082021_115922] IGA HAMERSKA02-08-2021
24Dodanie pliku Specyfikacja_Warunkow_Zamowienia_PO_MODYFIKACJI-[02082021_115922] IGA HAMERSKA02-08-2021
25Dodanie pliku Zawiadomienie_o_modyfikacji_SWZ-[02082021_115922] IGA HAMERSKA02-08-2021
26Dodanie pliku Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-[02082021_115430] IGA HAMERSKA02-08-2021
27Dodanie pliku Zawiadomienie_o_modyfikacji_SWZ-[23072021_122635] IGA HAMERSKA23-07-2021
28Dodanie pliku Zawiadomienie_o_przesunieciu_terminu_skladania_ofert-[23072021_122554] IGA HAMERSKA23-07-2021
29Dodanie pliku Odpowiedz_na_zapytanie_do_SWZ-[23072021_122517] IGA HAMERSKA23-07-2021
30Dodanie pliku Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-[23072021_122417] IGA HAMERSKA23-07-2021
31Dodanie pliku Zawiadomienie_o_przesunieciu_terminu_skladania_ofert-[19072021_103556] IGA HAMERSKA19-07-2021
32Dodanie pliku Zawiadomienie_o_modyfikacji_SWZ-[19072021_103516] IGA HAMERSKA19-07-2021
33Dodanie pliku Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-[19072021_103436] IGA HAMERSKA19-07-2021
34Dodanie pliku Odpowiedz_na_zapytanie_do_SWZ-[16072021_095506] MAŁGORZATA WERPACHOWSKA16-07-2021
35Dodanie pliku Odpowiedz_na_zapytanie_do_SWZ-[14072021_144119] MAŁGORZATA WERPACHOWSKA14-07-2021
36Dodanie pliku Odpowiedz_na_zapytanie_do_SWZ-[13072021_160317] MAŁGORZATA WERPACHOWSKA13-07-2021
37Dodanie pliku Odpowiedz_na_zapytanie_do_SWZ-[07072021_144523] MAŁGORZATA WERPACHOWSKA07-07-2021
38Dodanie pliku Zalacznik_do_odpowiedzi_na_pytanie_nr_9_kanalizacja_deszczowa_row_melioracyjny-[07072021_140636] MAŁGORZATA WERPACHOWSKA07-07-2021
39Dodanie pliku Zalacznik_do_odpowiedzi_na_pytanie_nr_23_Model_opadowy_dla_miasta_Gliwice_-[07072021_140635] MAŁGORZATA WERPACHOWSKA07-07-2021
40Dodanie pliku Zawiadomienie_o_modyfikacji_SWZ-[02072021_145843] IGA HAMERSKA02-07-2021
41Dodanie pliku Zawiadomienie_o_przesunieciu_terminu_skladania_ofert-[02072021_145822] IGA HAMERSKA02-07-2021
42Dodanie pliku Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-[02072021_145725] IGA HAMERSKA02-07-2021
43Dodanie pliku Zawiadomienie_o_przesunieciu_terminu_skladania_ofert-[28062021_090333] IGA HAMERSKA28-06-2021
44Dodanie pliku Zawiadomienie_o_modyfikacji_SWZ-[28062021_090314] IGA HAMERSKA28-06-2021
45Dodanie pliku Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-[28062021_090251] IGA HAMERSKA28-06-2021
46Dodanie pliku Odpowiedz_na_zapytanie_do_SWZ-[21062021_091311] IGA HAMERSKA21-06-2021
47Dodanie pliku Zawiadomienie_o_przesunieciu_terminu_skladania_ofert-[21062021_090752] IGA HAMERSKA21-06-2021
48Dodanie pliku Zawiadomienie_o_modyfikacji_SWZ-[21062021_090740] IGA HAMERSKA21-06-2021
49Dodanie pliku Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-[21062021_090433] IGA HAMERSKA21-06-2021
50Dodanie pliku Zawiadomienie_o_przesunieciu_terminu_skladania_ofert-[14062021_101457] IGA HAMERSKA14-06-2021
51Dodanie pliku Zawiadomienie_o_modyfikacji_SWZ-[14062021_101449] IGA HAMERSKA14-06-2021
52Dodanie pliku Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-[14062021_101432] IGA HAMERSKA14-06-2021
53Dodanie pliku Odpowiedz_na_zapytanie_do_SWZ-[01062021_133926] IGA HAMERSKA01-06-2021
54Dodanie pliku Odpowiedz_na_zapytanie_do_SWZ-[27052021_130342] IGA HAMERSKA27-05-2021
55Dodanie pliku Zalacznik_nr_9_do_SWZ_Zobowiazanie_podmiotu-[14052021_150515] IGA HAMERSKA14-05-2021
56Dodanie pliku Zalacznik_nr_7_do_SWZ_Opis_Przedmiotu_Zamowienia-[14052021_150514] IGA HAMERSKA14-05-2021
57Dodanie pliku Zalacznik_nr_6_do_SWZ_wzor_umowy-[14052021_150514] IGA HAMERSKA14-05-2021
58Dodanie pliku Zalacznik_nr_5_do_SWZ_formularz_cenowy-[14052021_150514] IGA HAMERSKA14-05-2021
59Dodanie pliku Zalacznik_nr_2_-_JEDZ_espd-request-[14052021_150514] IGA HAMERSKA14-05-2021
60Dodanie pliku Zalacznik_nr_19_do_SWZ_Oswiadczenie_dla_celow_ustalenia_obowiazku_ubezpieczen_spolecznych_i_zdrowtnych_oraz_zaliczki_na_podatek_dochodowy_od_osob_fizycznych-[14052021_150514] IGA HAMERSKA14-05-2021
61Dodanie pliku Zalacznik_nr_18_do_SWZ_Oswiadczenie_o_zatrudnieniu_na_umowe_o_prace-[14052021_150514] IGA HAMERSKA14-05-2021
62Dodanie pliku Zalacznik_nr_17_do_SWZ_Oswiadczenie_o_liczbie_godzin_faktycznie_przeznaczonych_na_realizacje_przedmiotu_umowy-[14052021_150514] IGA HAMERSKA14-05-2021
63Dodanie pliku Zalacznik_nr_16_do_SWZ_Porozumienie_BHP-[14052021_150514] IGA HAMERSKA14-05-2021
64Dodanie pliku Zalacznik_nr_15_do_SWZ_Oswiadczenie_o_zachowaniu_poufnosci-[14052021_150514] IGA HAMERSKA14-05-2021
65Dodanie pliku Zalacznik_nr_14_do_SWZ_Polityka_bezpieczenstwa_informacji-[14052021_150514] IGA HAMERSKA14-05-2021
66Dodanie pliku Zalacznik_nr_13_do_SWZ_Harmonogram_termonowo_rzeczowo_finansowy-[14052021_150514] IGA HAMERSKA14-05-2021
67Dodanie pliku Specyfikacja_Warunkow_Zamowienia-[14052021_150514] IGA HAMERSKA14-05-2021
68Dodanie pliku Wykaz_osob-[14052021_150514] IGA HAMERSKA14-05-2021
69Dodanie pliku Wykaz_doswiadczenia_zawodowego-[14052021_150514] IGA HAMERSKA14-05-2021
70Dodanie pliku Oswiadczenie_o_tajemnicy_przedsiebiorstwa-[14052021_150513] IGA HAMERSKA14-05-2021
71Dodanie pliku Oswiadczenie_o_grupie_kapitalowej-[14052021_150513] IGA HAMERSKA14-05-2021
72Dodanie pliku Oswiadczenia-[14052021_150513] IGA HAMERSKA14-05-2021
73Dodanie pliku Ogloszenie_o_zamowieniu-[14052021_150513] IGA HAMERSKA14-05-2021
74Dodanie pliku Oferta_(postepowania_wszczete_po_1_stycznia_2021_r.)-[14052021_150513] IGA HAMERSKA14-05-2021
75Dodanie pliku Dokument_gwarancyjny_(dla_dostaw)-[14052021_150513] IGA HAMERSKA14-05-2021