Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Zamówienia publiczne / Postępowania w których minął termin składania wniosków / Zakup Systemu wykrywania oraz reagowania na zagrożenia w sieci teleinformatycznej Zamawiającego (NDR)

Zakup Systemu wykrywania oraz reagowania na zagrożenia w sieci teleinformatycznej Zamawiającego (NDR)

Podstawowe informacje o zamówieniu:

Nazwa zamówieniaZakup Systemu wykrywania oraz reagowania na zagrożenia w sieci teleinformatycznej Zamawiającego (NDR)
Adres strony prowadzonego postępowaniahttps://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-992ec97e-a6f2-11ed-9236-36fed59ea7dd
Termin składania ofert07-04-2023 o godzinie 9:00
Rodzaj zamówienia dostawa
Tryb postępowania przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa równa lub przekraczająca 215 000€
Wartość umowy 1) 950 921,00 zł
Nazwa wykonawcy 1) INTEGRITY PARTNERS SP. Z O.O.

Zamawiający informuje, że od dnia 1 stycznia 2023 r. - w związku z zakończeniem funkcjonowania Platformy miniPortal - postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w których Zamawiający ma obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, są prowadzone za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia. Wszelkie dokumenty zamówienia, modyfikacje, odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia/Opisu Potrzeb i Wymagań oraz zawiadomienia udostępnione są na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający - w trakcie prowadzonych postępowań - zgodnie z treścią art. 88 ust. 2 (dla zamówień, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne) oraz art. 270 ust. 1 (dla zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych,  udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej wyłącznie ogłoszenie o zamówieniu oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (jeżeli dotyczy).

Ogłoszenia

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
Ogloszenie_o_zamowieniu-[08032023_125247] 08-03-2023 DANUTA BARAŃSKA

SWZ, załączniki

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Zmiany ogłoszenia

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-[29032023_150358] 29-03-2023 ALEKSANDRA RADWAŃSKA

Zapytania

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Modyfikacje

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Odwołania

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Informacje z otwarcia ofert

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Wyniki

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Zawarcie umowy/Unieważnienie postępowania

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
Metryka_zamowienia-[25052023_104733] 25-05-2023 DANUTA BARAŃSKA

Pobierz wszystkie załączniki w postaci pliku ZIP
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJOLANTA GÓRECKA-WRÓBEL
Data wytworzenia informacji08-03-2023 11:52:47
Informację wprowadził do BIPDANUTA BARAŃSKA
Data udostępnienia informacji w BIP08-03-2023 11:52:47
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Dodanie pliku Metryka_zamowienia-[25052023_104733] DANUTA BARAŃSKA25-05-2023
2Dodanie pliku Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-[29032023_150358] ALEKSANDRA RADWAŃSKA29-03-2023
3Dodanie pliku Ogloszenie_o_zamowieniu-[08032023_125247] DANUTA BARAŃSKA08-03-2023
4Dodanie pliku Opis_przedmiotu_zamowienia-[16012023_101013] PAWEŁ HEBDA16-01-2023
5Dodanie pliku Zapytanie_w_celu_ustalenia_szac_wart_zam-[19012023_131013] PAWEŁ HEBDA19-01-2023