Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta (poprz. Miejskiej Rady Narodowej/Rady Miejskiej) - akty prawa miejscowego

Uchwały Rady Miasta (poprz. Miejskiej Rady Narodowej/Rady Miejskiej) - akty prawa miejscowego

formularz wyszukiwania akty prawa miejscowego
Uchwały Rady Miasta (poprz. Miejskiej Rady Narodowej/Rady Miejskiej) - akty prawa miejscowego

Uchwała Nr XXI/576/2004
Obowiązuje
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2004-07-08
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Gliwice.

Uchwała Nr XXI/575/2004
Obowiązuje - częściowo utraciła moc
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2004-07-08
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Gliwice


Uchwała Nr XXI/570/2004
Obowiązuje
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2004-07-08
w sprawie: zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, należące do zadań własnych gminy.

Uchwała Nr XXI/568/2004
Utraciła Moc
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2004-07-08
w sprawie: organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.