Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta Gliwice - akty prawa miejscowego

Uchwały Rady Miasta Gliwice - akty prawa miejscowego

formularz wyszukiwania akty prawa miejscowego
Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwała Nr XX/528/2004
Uchylona
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2004-06-03
w sprawie:

w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Gliwice


Uchwała Nr XX/526/2004
Utraciła Moc
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2004-06-03
w sprawie: w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XVI/402/2004 z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2004 r.

Uchwała Nr XX/514/2004
Obowiązuje
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2004-06-03
w sprawie: w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/491/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach lub placówkach prowadzonych przez Miasto Gliwice.

Uchwała Nr XX/513/2004
Utraciła Moc
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2004-06-03
w sprawie: w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/490/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niektórych przedszkoli szkół i placówek oraz nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli w systemie kształcenia na odległość, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów oraz zasad zaliczania do wymiaru poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość.

Uchwała Nr XIX/491/2004
Obowiązuje
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2004-04-29
w sprawie: w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach lub placówkach prowadzonych przez Miasto Gliwice

Uchwała Nr XIX/490/2004
Utraciła Moc
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2004-04-29
w sprawie: w sprawie: tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niektórych przedszkoli szkół i placówek oraz nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli w systemie kształcenia na odległość, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów oraz zasad zaliczania do wymiaru poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość.

Uchwała Nr XIX/487/2004
Uchylona
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2004-04-29
w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji związanych z wykonywaniem zadań innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.

Uchwała Nr XIX/486/2004
Utraciła Moc
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2004-04-29
w sprawie:

w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XVI/402/2004 z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2004 r.


Uchwała Nr XVIII/453/2004
Uchylona
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2004-03-25
w sprawie: w sprawie: zmian w Statucie Miasta Gliwice wprowadzonym Uchwałą Nr VIII/133/95 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 23.02.1995 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Gliwice(tj. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2003 r., Nr 85, poz. 2299)

Uchwała Nr XVIII/451/2004
Utraciła Moc
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2004-03-25
w sprawie: w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XIV/252/2003 z dnia 1 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia stawek opłaty administracyjnej za czynności urzędowe na terenie miasta Gliwice w 2004r.