Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta Gliwice - akty prawa miejscowego

Uchwały Rady Miasta Gliwice - akty prawa miejscowego

formularz wyszukiwania akty prawa miejscowego
Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwała Nr XXI/575/2004
Obowiązuje
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2004-07-08
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Gliwice

Uchwała Nr XXI/573/2004
Utraciła Moc
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2004-07-08
w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XVI/402/2004 z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2004 r.


Uchwała Nr XXI/570/2004
Obowiązuje
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2004-07-08
w sprawie: zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, należące do zadań własnych gminy.

Uchwała Nr XXI/569/2004
Utraciła Moc
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2004-07-08
w sprawie: określenia zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej.

Uchwała Nr XXI/568/2004
Utraciła Moc
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2004-07-08
w sprawie: organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

Uchwała Nr XXI/552/2004
Utraciła Moc
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2004-07-08
w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/526/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 3 czerwca 2004 r. dotyczącej zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XVI/402/2004 z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2004 r.

Uchwała Nr XX/539/2004
Uchylona
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2004-06-03
w sprawie: w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Uchwała Nr XX/529/2004
Utraciła Moc
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2004-06-03
w sprawie: w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego północną część miasta, stanowiącego dzielnicę Czechowice w Gliwicach

Uchwała Nr XX/528/2004
Uchylona
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2004-06-03
w sprawie:

w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Gliwice


Uchwała Nr XX/526/2004
Utraciła Moc
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2004-06-03
w sprawie: w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XVI/402/2004 z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2004 r.