Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta Gliwice - akty prawa miejscowego

Uchwały Rady Miasta Gliwice - akty prawa miejscowego

formularz wyszukiwania akty prawa miejscowego
Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwała Nr V/67/2003
Uchylona
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2003-02-27
w sprawie: W sprawie: nadania statutu Osiedlu Kopernika

Uchwała Nr V/66/2003
Uchylona
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2003-02-27
w sprawie: W sprawie: nadania statutu Osiedlu Brzezinka

Uchwała Nr V/65/2003
Uchylona
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2003-02-27
w sprawie: W sprawie: nadania statutu Osiedlu Bojków

Uchwała Nr V/64/2003
Uchylona
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2003-02-27
w sprawie: W sprawie: nadania statutu Osiedlu Trynek

Uchwała Nr V/ 59/ 2003
Uchylona
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2003-02-27
w sprawie: w sprawie: określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Miasto Gliwice oraz publicznym przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez organy i podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych.

Uchwała Nr V/58/2003
Utraciła Moc
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2003-02-27
w sprawie:

w sprawie: zmian w Statucie Miasta Gliwice wprowadzonym Uchwałą Nr VIII/133/95 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 23.02.1995 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Gliwice (tj. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2002 r., Nr 55, poz. 1842)


Uchwała Nr V/56/2003
Utraciła Moc
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2003-02-27
w sprawie: w sprawie: budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2003 r.

Uchwała Nr IV/49/2003
Uchylona
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2003-01-23
w sprawie: w sprawie: wyznaczenia terminu wyborów do Rad Osiedlowych: Bojków, Brzezinka, Czechowice, Kopernika, Ligota Zabrska, Łabędy, Obrońców Pokoju, Ostropa, Sikornik, Sośnica, Trynek, Wilcze Gardło, Żerniki

Uchwała Nr IV/47/2003
Utraciła Moc
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2003-01-23
w sprawie: w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr II/14/2002 z dnia 05 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru w/w opłaty w drodze

Uchwała Nr IV/46/2003
Utraciła Moc
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2003-01-23
w sprawie: w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr II/13/2002 z dnia 05 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia stawek opłaty administracyjnej za czynności urzędowe na terenie miasta Gliwice w 2003r.