Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwała XXXIV/734/2022
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 10-03-2022
w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości położonych przy ulicy Stanisława Dubois w Gliwicach jako wkład niepieniężny do spółki

Uchwała XXXIV/733/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 10-03-2022
w sprawie: wprowadzenia na terenie miasta Gliwice programu pn. Gliwicka Karta Mieszkańca

Uchwała XXXIV/732/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 10-03-2022
w sprawie: powołania Rady Muzeum w Gliwicach

Uchwała XXXIV/731/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 10-03-2022
w sprawie: nadania nazwy arenie lekkoatletycznej położonej na terenie miasta Gliwice

Uchwała XXXIV/730/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 10-03-2022
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gliwic przez inne niż miasto Gliwice osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Uchwała XXXIV/729/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 10-03-2022
w sprawie: włączenia Branżowej Szkoły I stopnia nr 7 w Gliwicach ulica Warszawska 35 do Zespołu Szkół Łączności w Gliwicach

Uchwała XXXIV/728/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 10-03-2022
w sprawie: utworzenia Branżowej Szkoły I stopnia nr 7 w Gliwicach, ulica Warszawska 35

Uchwała XXXIV/727/2022
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 10-03-2022
w sprawie: w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu na terenie miasta Gliwice

Uchwała XXXIV/726/2022
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 10-03-2022
w sprawie: w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu na terenie miasta Gliwice

Uchwała XXXIV/725/2022
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 10-03-2022
w sprawie: w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu na terenie miasta Gliwice