Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwała XXIII/461/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 18-02-2021
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności kompleksu nieruchomości obejmującego: działkę nr 373 obr. Ligota Zabrska, działkę nr 374 obr. Ligota Zabrska, działkę nr 375 obr. Ligota Zabrska oraz działkę nr 376 obr. Ligota Zabrska, położonego na południe od ul. Kujawskiej w Gliwicach, stanowiącego własność miasta Gliwice.

Uchwała XXIII/460/2021
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 18-02-2021
w sprawie: nadania nazwy skwerowi zlokalizowanemu na terenie miasta Gliwice.

Uchwała XXIII/459/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 18-02-2021
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego przy ul. Chorzowskiej w rejonie dawnego Zameczku Leśnego.

Uchwała XXIII/458/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 18-02-2021
w sprawie: wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gliwice.

Uchwała XXIII/457/2021
Obowiązuje - częściowo utraciła moc
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 18-02-2021
w sprawie: Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej.

Uchwała XXIII/456/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 18-02-2021
w sprawie: przystąpienia do opracowania projektu Strategii rozwoju miasta Gliwice do roku 2040 ,,Gliwice 2040”.

Uchwała XXIII/455/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 18-02-2021
w sprawie: zwolnienia z części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Gliwice.

Uchwała XXIII/454/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 18-02-2021
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Gliwice

Uchwała XXIII/453/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 18-02-2021
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok.

Uchwała XXIII/452/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 18-02-2021
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice.