Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwała XXIII/471/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 18-02-2021
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie włączenia Szkoły Branżowej II stopnia nr 1 w Gliwicach do Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, ul. Stefana Okrzei 20.

Uchwała XXIII/470/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 18-02-2021
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Szkoły Branżowej II stopnia nr 1 w Gliwicach ulica Stefana Okrzei 20.

Uchwała XXIII/469/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 18-02-2021
w sprawie: zamiaru likwidacji niektórych szkół policealnych.

Uchwała XXIII/468/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 18-02-2021
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty.

Uchwała XXIII/467/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 18-02-2021
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty.

Uchwała XXIII/466/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 18-02-2021
w sprawie: przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych i garaży.

Uchwała XXIII/465/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 18-02-2021
w sprawie: w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych – garaży.

Uchwała XXIII/464/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 18-02-2021
w sprawie: w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych – garaży.

XXIII/463/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 18-02-2021
w sprawie: określenia warunków udzielania i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny zbycia przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części, na rzecz właścicieli lokali, w celu spełnienia wymogów działki budowlanej.

Uchwała XXIII/462/2021
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 18-02-2021
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony z dotychczasowym dzierżawcą, nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy ulicy Toszeckiej.