Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwała XXXIV/744/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 10-03-2022
w sprawie: negatywnego rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia uchwał w sprawie zakazu stosowania maseczek ochronnych, kwarantann i izolacji oraz szczepionek mRNA

Uchwała XXXIV/743/2022
Utraciła Moc
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 10-03-2022
w sprawie: stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia skargi

Uchwała XXXIV/742/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 10-03-2022
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Gliwicach

Uchwała XXXIV/741/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 10-03-2022
w sprawie: wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.157.2022 z dnia 24 lutego 2022 r.

Uchwała XXXIV/740/2022
Obowiązuje - częściowo utraciła moc
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 10-03-2022
w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta Gliwice za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

Uchwała XXXIV/739/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 10-03-2022
w sprawie: ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dzieci objętych opieką w Żłobkach Miejskich w Gliwicach

Uchwała XXXIV/738/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 10-03-2022
w sprawie: przyjęcia „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Gliwice na lata 2022-2025”

Uchwała XXXIV/737/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 10-03-2022
w sprawie: przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie udzielania wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej w ramach programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022

Uchwała XXXIV/736/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 10-03-2022
w sprawie: określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację w 2022 r.

Uchwała XXXIV/735/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 10-03-2022
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Śląsk Północ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością