Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwała XXIII/481/2021
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 18-02-2021
w sprawie: rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach.

Uchwała XXIII/480/2021
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 18-02-2021
w sprawie: stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Gliwicach.

Uchwała XXIII/479/2021
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 18-02-2021
w sprawie: stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia petycji.

Uchwała XXIII/478/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 18-02-2021
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gliwice na 2021 rok.

Uchwała XXIII/477/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 18-02-2021
w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości położonej przy ul. Kopalnianej i ul. Bojkowskiej 37 jako wkład niepieniężny (aport) do spółki.

Uchwała XXIII/476/2021
Utraciła Moc
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 18-02-2021
w sprawie: przyjęcia „Gliwickiego programu osłonowego w zakresie udzielenia pomocy osobom, które ponoszą zwiększone koszty ogrzewania lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ekologicznych”.

Uchwała XXIII/475/2021
Obowiązuje - częściowo utraciła moc
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 18-02-2021
w sprawie: zmiany nazwy Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz nadania nowego statutu.

Uchwała XXIII/474/2021
Utraciła Moc
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 18-02-2021
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice.

Uchwała XXIII/473/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 18-02-2021
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie włączenia Szkoły Branżowej II stopnia nr 2 w Gliwicach ulica Jana Kilińskiego 24a do Zespołu Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach.

Uchwała XXIII/472/2021
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 18-02-2021
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Szkoły Branżowej II stopnia nr 2 w Gliwicach ulica Jana Kilińskiego 24a.