Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwała XXXVI/754/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 12-05-2022
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej obejmującej niezabudowaną działkę nr 260/12, obręb Nowe Gliwice, położonej w rejonie ul. Okrężnej w Gliwicach, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym miasta Gliwice

Uchwała XXXVI/753/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 12-05-2022
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości obejmującej niezabudowane działki nr 415 i 416 obręb Bojków, położonej przy ul. Knurowskiej w Gliwicach, stanowiącej własność miasta Gliwice

Uchwała XXXVI/752/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 12-05-2022
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości obejmujących niezabudowane działki nr 84, 85, obręb Kłodnica, położonych przy ul. Kozielskiej w Gliwicach, stanowiących własność miasta Gliwice

Uchwała XXXVI/751/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 12-05-2022
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia nowej umowy dzierżawy i wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach w rejonie ulicy Słonecznej

Uchwała XXXVI/750/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 12-05-2022
w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu miasta Gliwice na rok 2022 na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała XXXVI/749/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 12-05-2022
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie miasta Gliwice poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa

Uchwała XXXVI/748/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 12-05-2022
w sprawie: udzielenia nieoprocentowanej pożyczki Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gliwicach

Uchwała XXXVI/747/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 12-05-2022
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok

Uchwała XXXVI/746/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 12-05-2022
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice

Uchwała XXXV/745/2022
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 04-04-2022
w sprawie: udzielenia upoważnień Prezydentowi Miasta w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.