Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne
Karty informacyjne
formularz wyszukiwania

Zmiana imienia i nazwiska

Rejestracja zgonów – sporządzenie aktu zgonu

Oświadczenie ostatniej woli (testament)

Wpisanie zagranicznego wyroku rozwodowego orzeczonego poza granicami RP (nie dotyczy państw UE; dotyczy wyroków zapadłych po 1.07.2009 r.)

Wpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego poza granicami RP (dotyczy państw UE i wyroków zapadłych po 1.05.2004 r.)

Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem rozwiązanego przez rozwód małżeństwa

Opłaty skarbowe i opłata dodatkowa w USC

Informacja o obowiązujących opłatach skarbowych i opłacie dodatkowej   Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej tj. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2111 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego z dnia 22 stycznia 2015 r...

Związek Małżeński poza granicą kraju

Zawarcie związku małżeńskiego z cudzoziemcem przed kierownikiem USC (ślub cywilny)

Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego wywierającego skutki w prawie cywilnym /tzw. ślub konkordatowy/

Zawarcie związku małżeńskiego w USC i jego rejestracja (ślub cywilny)

Wnoszę o przekazanie danych jubilatów do przetwarzania związanego z organizacją uroczystości 50, 60, 70 - lecia pożycia małżeńskiego i 100 rocznicy urodzin

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa

Oświadczenie o nazwisku dziecka

Wpis zagranicznego aktu stanu cywilnego do rejestru usc /Transkrypcja aktu/

Uzyskanie odpisu z aktu stanu cywilnego: małżeństwa, urodzenia, zgonu z USC w Gliwicach

Uzyskanie odpisu z aktu stanu cywilnego: małżeństwa, urodzenia, zgonu z innego USC

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Sprostowanie aktu stanu cywilnego