Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta Gliwice - akty prawa miejscowego

Uchwały Rady Miasta Gliwice - akty prawa miejscowego

formularz wyszukiwania akty prawa miejscowego
Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwała Nr XIII/230/2003
Obowiązuje - częściowo utraciła moc
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2003-10-23
w sprawie: w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Uchwała Nr XIII/229/2003
Obowiązuje
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2003-10-23
w sprawie: w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Uchwała Nr XIII/228/2003
Utraciła Moc
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2003-10-23
w sprawie: w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice.

Uchwała Nr XIII/198/2003
Utraciła Moc
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2003-10-22
w sprawie: w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej w Gliwicach nr XVII/387/2000 z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie ustalenia zasad nawiązywania stosunku najmu lokali użytkowych pozostających w dyspozycji gminy Gliwice oraz zasad politykl czynszowej za lokale użytkowe zmienionej uchwałą nr XXX/664/2001 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 12 lipca 2001r.

Uchwała Nr XIII/193/2003
Utraciła Moc
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2003-10-22
w sprawie: w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr V/56/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2003 r.

Uchwała Nr XIII/192/2003
Obowiązuje
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2003-10-22
w sprawie: w sprawie: wyboru banku do obsługi bankowej budżetu miasta na prawach powiatu Gliwice

Uchwała Nr XII/191/2003
Uchylona
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2003-09-18
w sprawie: w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/682/2001 z dnia 12 lipca 2001r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Gliwice przedszkolach publicznych zmienionej uchwałą Nr XXXIX / 920 / 2002 z dnia 10 lipca 2002 r.

Uchwała Nr XI/183/2003
Utraciła Moc
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2003-09-11
w sprawie: w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr V/56/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2003 r.

Uchwala Nr X/179/2003
Utraciła Moc
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2003-07-10
w sprawie: w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr Y/56/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2003 r.

Uchwała Nr X/178/2003
Uchylona
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2003-07-10
w sprawie: w sprawie: wprowadzenia zadania inwestycyjnego do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2003-2006