Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta Gliwice - akty prawa miejscowego

Uchwały Rady Miasta Gliwice - akty prawa miejscowego

formularz wyszukiwania akty prawa miejscowego
Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwała Nr XV/263/2003
Utraciła Moc
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2003-12-22
w sprawie: w sprawie: ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2003 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określenia ostatecznego terminu dokonania wydatków ujętych w tym wykazie.

Uchwała Nr XV/262/2003
Utraciła Moc
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2003-12-22
w sprawie: w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr V/56/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2003 r.

Uchwała Nr XIV/253/2003
Utraciła Moc
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2003-12-01
w sprawie: w sprawie: ustalenia wzorów formularzy składanych do organu podatkowego przez podatników z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Uchwała Nr XIV/252/2003
Utraciła Moc
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2003-12-01
w sprawie: w sprawie: ustalenia stawek opłaty administracyjnej za czynności urzędowe na terenie miasta Gliwice w 2004 r.

Uchwała Nr XIV/251/2003
Utraciła Moc
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2003-12-01
w sprawie: w sprawie: ustalenia stawki podatku od posiadania psów na terenie miasta Gliwice w 2004 r.

Uchwała Nr XIV/250/2003
Utraciła Moc
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2003-12-01
w sprawie: w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2004 roku.

Uchwała Nr XIV/249/2003
Utraciła Moc
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2003-12-01
w sprawie: w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Gliwice w 2004 roku.

Uchwała Nr XIV/247/2003
Utraciła Moc
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2003-12-01
w sprawie: w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr V/56/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2003 r.

Uchwała Nr XIV/236/2003
Uchylona
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2003-12-01
w sprawie: w sprawie: ustalenia stawki procentowej opłat adiacenckich dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych podziałem z obszaru miasta Gliwice.

Uchwała Nr XIII/231/2003
Obowiązuje
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2003-10-23
w sprawie: w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice - fragmentu terenu pod gazociąg wysokoprężny relacji Zabrze-Gliwice.