Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta Gliwice - akty prawa miejscowego

Uchwały Rady Miasta Gliwice - akty prawa miejscowego

formularz wyszukiwania akty prawa miejscowego
Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwała nr X/172/2003
Uchylona
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2003-07-10
w sprawie: w sprawie: ustalenia zasad poboru i terminu płatności opłat targowych obowiązujących na terenie miasta Gliwice

Uchwała Nr IX/150/2003
Obowiązuje
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2003-06-12
w sprawie: w sprawne: korekty załącznika graficznego do Uchwały Rady Miejskiej nr XLI/1014/2002 z dnia 10 października 2002r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Gliwice w rejonie osiedla Brzezinka-Północ.

Uchwała Nr IX/139/2003
Utraciła Moc
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2003-06-12
w sprawie: W sprawie wyznaczenia terminu wyborów do Rad Osiedlowych: Bojkow, Brzezinka, Czechowice, Kopernika, Ligota Zabrska, Łabędy, Obrońców Pokoju, Ostropa, Sikornik, Sośnica, Trynek, Wilcze Gardło, Żerniki

Uchwala Nr IX/138/2003
Uchylona
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2003-06-12
w sprawie: w sprawie: zmian w Statucie Miasta Gliwice wprowadzonym Uchwalą Nr Vlll/133/95 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 23.02.1995 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Gliwice (tj. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2002 r., Nr 55, póz. 1842 z późniejszymi zmianami)

UCHWAŁA Nr IX/136/2003
Uchylona
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2003-06-12
w sprawie: w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej NrXLI/991/2002 z dnia 10 października 2002r. zmieniającej Uchwałę Rady Miejskiej Nr XVII/386/2000 z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Gliwice oraz zasad nabywania nieruchomości.

Uchwała Nr IX/125/2003
Utraciła Moc
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2003-06-12
w sprawie: w sprawie: zmiany uchwały Nr V/56/2003 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2003 r.

Uchwała Nr IX/124/2003
Utraciła Moc
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2003-06-12
w sprawie: sprawie: zmiany uchwały Nr V/56/2003 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu -Gliwice na 2003 r.

Uchwała Nr IX/123/2003
Utraciła Moc
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2003-06-12
w sprawie: w sprawie: zmiany uchwały Nr V/56/2003 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu -Gliwice na 2003 r.

Uchwała Nr IX/122/2003
Utraciła Moc
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2003-06-12
w sprawie: w sprawie: zmiany uchwały Nr V/56/2003 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu -Gliwice na 2003 r.

Uchwała Nr IX/121/2003
Utraciła Moc
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2003-06-12
w sprawie: w sprawie : zmian w budżecie miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2003 r. poprzez przeniesienie wydatków między działami