Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta Gliwice - akty prawa miejscowego

Uchwały Rady Miasta Gliwice - akty prawa miejscowego

formularz wyszukiwania akty prawa miejscowego
Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwała Nr IX/120/2003
Utraciła Moc
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2003-06-12
w sprawie: w sprawie: zwiększenia budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2003r. z tytułu otrzymania środków od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na dożywianie uczniów

Uchwała Nr IX/119/2003
Utraciła Moc
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2003-06-12
w sprawie: w sprawie : zmiany nazwy zadania inwestycyjnego ujętego w budżecie miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2003 r.

Uchwala Nr IX/118/2003
Utraciła Moc
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2003-06-12
w sprawie: w sprawie: zmian w budżecie miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2003 r. z tytułu zwiększenia części rekompensującej subwencji ogólnej oraz zmniejszenia deficytu budżetowego

Uchwala Nr IX/117/2003
Utraciła Moc
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2003-06-12
w sprawie: w sprawie : zwiększenia budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2003 r. z tytułu wpływu Środków z Gminy Pyskowice dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach

Uchwała Nr IX/116/2003
Utraciła Moc
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2003-06-12
w sprawie: w sprawie: zwiększenia budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2003 r. z tytułu wpływu środków z Knurowa dla Miejskiej Izby Wytrzeźwień

Uchwała Nr VIII/110/2003
Obowiązuje
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2003-04-24
w sprawie: w sprawie: dokonania zmiany granic stałych obwodów obwody głosowania utworzonych na obszarze gminy Gliwice

Uchwała Nr VII/109/2003
Obowiązuje
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2003-04-17
w sprawie: w sprawie: zwolnienia z opłat stałych wniosków wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Uchwała Nr VII/100/2003
Utraciła Moc
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2003-04-17
w sprawie: w sprawie: zmian w budżecie miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2003 r. poprzez przeniesienie wydatków między działami i zadaniami oraz utworzenie nowego zadania inwestycyjnego

Uchwała Nr VII/99/2003
Utraciła Moc
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2003-04-17
w sprawie: w sprawie zwiększenia budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2003 r. z tytułu wpływu środków z Knurowa dla Powiatowego Urzędu Pracy

Uchwała Nr VI/93/2003
Uchylona
Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dnia 2003-03-27
w sprawie: w sprawie zmiany uchwały nr XL/970/2002 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 19 września 2002r. w sprawie nadania statutu Osiedlu Czechowice