Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta /Projekty uchwał Rady Miasta

Projekty uchwał Rady Miasta

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Projekty uchwał Rady Miasta

Projekt uchwały (druk nr 483/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 18-02-2021
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności kompleksu nieruchomości obejmującego: działkę nr 373 obr. Ligota Zabrska, działkę nr 374 obr. Ligota Zabrska, działkę nr 375 obr. Ligota Zabrska oraz działkę nr 376 obr. Ligota Zabrska, położonego na południe od ul. Kujawskiej w Gliwicach, stanowiącego własność miasta Gliwice.

Projekt uchwały (druk nr 471/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 18-02-2021
w sprawie: nadania nazwy skwerowi zlokalizowanemu na terenie miasta Gliwice.

Projekt uchwały (druk nr 484/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 18-02-2021
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego przy ul. Chorzowskiej w rejonie dawnego Zameczku Leśnego.

Projekt uchwały (druk nr 472/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 18-02-2021
w sprawie: wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gliwice.

Projekt uchwały (druk nr 498/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 18-02-2021
w sprawie: Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej.

Projekt uchwały (druk nr 480/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 18-02-2021
w sprawie: przystąpienia do opracowania projektu Strategii rozwoju miasta Gliwice do roku 2040 ,,Gliwice 2040”.

Projekt uchwały (druk nr 488/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 18-02-2021
w sprawie: zwolnienia z części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Gliwice.

Projekt uchwały (druk nr 478/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 18-02-2021
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Gliwice

Projekt uchwały (druk nr 496/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 18-02-2021
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok.

Projekt uchwały (druk nr 495/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 18-02-2021
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice.