Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta /Projekty uchwał Rady Miasta

Projekty uchwał Rady Miasta

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Projekty uchwał Rady Miasta

Projekt uchwały (druk nr 487/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 18-02-2021
w sprawie: rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach.

Projekt uchwały (druk nr 486/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 18-02-2021
w sprawie: stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Gliwicach.

Projekt uchwały (druk nr 485/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 18-02-2021
w sprawie: stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia petycji.

Projekt uchwały (druk nr 499/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 18-02-2021
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gliwice na 2021 rok.

Projekt uchwały (druk nr 481/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 18-02-2021
w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości położonej przy ul. Kopalnianej i ul. Bojkowskiej 37 jako wkład niepieniężny (aport) do spółki.

Projekt uchwały (druk nr 500/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 18-02-2021
w sprawie: przyjęcia „Gliwickiego programu osłonowego w zakresie udzielenia pomocy osobom, które ponoszą zwiększone koszty ogrzewania lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ekologicznych”.

Projekt uchwały (druk nr 497/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 18-02-2021
w sprawie: zmiany nazwy Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz nadania nowego statutu.

Projekt uchwały (druk nr 482/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 18-02-2021
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice.

Projekt uchwały (druk nr 477/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 18-02-2021
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie włączenia Szkoły Branżowej II stopnia nr 2 w Gliwicach ulica Jana Kilińskiego 24a do Zespołu Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach.

Projekt uchwały (druk nr 476/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 18-02-2021
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Szkoły Branżowej II stopnia nr 2 w Gliwicach ulica Jana Kilińskiego 24a.