Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta /Projekty uchwał Rady Miasta

Projekty uchwał Rady Miasta

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Projekty uchwał Rady Miasta

Projekt uchwały (druk nr 475/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 18-02-2021
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie włączenia Szkoły Branżowej II stopnia nr 1 w Gliwicach do Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, ul. Stefana Okrzei 20.

Projekt uchwały (druk nr 474/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 18-02-2021
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Szkoły Branżowej II stopnia nr 1 w Gliwicach ulica Stefana Okrzei 20.

Projekt uchwały (druk nr 473/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 18-02-2021
w sprawie: zamiaru likwidacji niektórych szkół policealnych.

Projekt uchwały (druk nr 494/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 18-02-2021
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty.

Projekt uchwały (druk nr 491/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 18-02-2021
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty.

Projekt uchwały (druk nr 492/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 18-02-2021
w sprawie: przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych i garaży.

Projekt uchwały (druk nr 490/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 18-02-2021
w sprawie: w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych – garaży.

Projekt uchwały (druk nr 489/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 18-02-2021
w sprawie: w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych – garaży.

Projekt uchwały (druk nr 493/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 18-02-2021
w sprawie: określenia warunków udzielania i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny zbycia przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części, na rzecz właścicieli lokali, w celu spełnienia wymogów działki budowlanej.

Projekt uchwały (druk nr 479/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 18-02-2021
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony z dotychczasowym dzierżawcą, nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy ulicy Toszeckiej.