Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta Gliwice - akty prawa miejscowego

Uchwały Rady Miasta Gliwice - akty prawa miejscowego

formularz wyszukiwania akty prawa miejscowego
Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwała XLIV/911/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-02-09
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie działań związanych z wykonywaniem zadań miasta Gliwice w zakresie ochrony przeciwpożarowej przez ochotnicze straże pożarne mające siedzibę w Gliwicach

Uchwała XLIV/908/2023
Utraciła Moc
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-02-09
w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie wytypowania radnych do Zespołu do Spraw Mieszkaniowych

Uchwała XLIV/907/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-02-09
w sprawie: zmiany uchwały nr IV/69/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wynajmowania lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność miasta Gliwice oddanych do użytkowania po dniu 30.06.2019 r.

Uchwała XLIV/906/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-02-09
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad nawiązywania stosunku najmu lokali użytkowych pozostających w dyspozycji miasta Gliwice oraz zasad polityki czynszowej za lokale użytkowe

Uchwała XLIV/901/2023
Wykonana
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-02-09
w sprawie: zmiany nazwy części ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice

Uchwała XLIV/900/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-02-09
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego przy ul. Chorzowskiej w rejonie dawnego Zameczku Leśnego

Uchwała XLIV/899/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-02-09
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego przy ul. Fredry, obejmującego Domek Ogrodnika

Uchwała XLIV/898/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-02-09
w sprawie: ustalenia nowego przebiegu istniejących na terenie miasta Gliwice dróg gminnych - ul. Toszeckiej na odcinku od ronda im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego do ul. Składowej i ul. Składowej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Toszeckiej w Gliwicach

Uchwała XLIV/897/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-02-09
w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych

Uchwała XLIII/892/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-01-12
w sprawie: zmieniającej uchwały w sprawie nadania Statutu Domowi Dziecka nr 1 w Gliwicach, nadania Statutu Domowi Dziecka nr 2 w Gliwicach oraz nadania Statutów Domom Dziecka nr 3 i 4 w Gliwicach.