Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta Gliwice - akty prawa miejscowego

Uchwały Rady Miasta Gliwice - akty prawa miejscowego

formularz wyszukiwania akty prawa miejscowego
Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwała XLV/927/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-03-16
w sprawie: ustalenia nowego przebiegu istniejących na terenie miasta Gliwice dróg gminnych – ul. Plac Piastów, ul. Okopowej, ul. Na Piasku

Uchwała XLV/926/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-03-16
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Gliwice

Uchwała XLV/925/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-03-16
w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Gliwice w 2023 r.

Uchwała XLV/924/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-03-16
w sprawie: określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie miasta Gliwice w 2023 r.

Uchwała XLV/923/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-03-16
w sprawie: - zmieniający uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i przystanków na terenie dworca autobusowego, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto Gliwice oraz ustalenie warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Uchwała XLV/922/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-03-16
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym

Uchwała XLV/921/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-03-16
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała XLIV/916/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-02-09
w sprawie: podwyższenia wysokości wynagrodzenia przysługującego osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz w sprawie uchylenia uchwały nr XXXV/775/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym, rodzinom zastępczym zawodowym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego oraz osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka

Uchwała XLIV/915/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-02-09
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała XLIV/914/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-02-09
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023