Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta Gliwice - akty prawa miejscowego

Uchwały Rady Miasta Gliwice - akty prawa miejscowego

formularz wyszukiwania akty prawa miejscowego
Uchwały Rady Miasta od 1969 roku

Uchwała XLVI/959/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-04-20
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury Victoria w Gliwicach

Uchwała XLVI/958/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-04-20
w sprawie: nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Teatr Miejski w Gliwicach

Uchwała XLVI/949/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-04-20
w sprawie: regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z miejskiego obiektu i urządzeń użyteczności publicznej miasta Gliwice - wodnego placu zabaw

Uchwała XLVI/952/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-04-20
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia niektórych dróg (ulic) zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice do kategorii dróg publicznych - gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

Uchwała XLVI/951/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-04-20
w sprawie: zaliczenia fragmentu ul. Czapli w Gliwicach do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu

Uchwała XLVI/950/2023
Obowiązuje
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-04-20
w sprawie: pozbawienia fragmentu ul. Czapli w Gliwicach kategorii drogi powiatowej

Uchwała XLV/931/2023
Wykonana
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-03-16
w sprawie: nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice

Uchwała XLV/930/2023
Wykonana
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-03-16
w sprawie: nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice

Uchwała XLV/929/2023
Wykonana
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-03-16
w sprawie: nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice

Uchwała XLV/928/2023
Wykonana
Rady Miasta Gliwice
Z dnia 2023-03-16
w sprawie: nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice